Christus in den doorgang van Zijn lijden

Kampen (J.H. Kok) 1930

Titel

I. Christus naar Annas geleid

II. Christus’ apologie voor Annas

III. Christus oordeelt den vicieuzen cirkel

IV. De vicieuze cirkel oordeelt Christus

V. Christus zwijgend voor het Sanhedrin

VI. Christus zwerende voor het Sanhedrin

VII. Christus, den vicieuzen cirkel overwinnend als Menschenzoon

VIII. Christus door zijn volk ten doode verwezen

IX. Christus gehoond op den profetenberg

X. Christus andermaal ge´soleerd

XI. Christus naar het diensthuis teruggeleid

XII. Christus geconfronteerd met den dooden Judas

XIII. Christus’ bloed gedachtenis nemend in Jeruzalem

XIV. Christus gestooten buiten den kring van het moza´sch recht

XV. Christus uitgeheven boven den kring van het moza´sch recht

XVI. Christus verklaagd op den koningsberg

XVII. Christus’ apologie inzake zijn koningschap

XVIII. Christus genegeerd op den konings- en profetenberg

XIX. Christus zwijgend voor Pilatus

XX. Christus voor Herodes: IsraŰl voor Ezau

XXI. Christus zwijgend voor Herodes en gehoond in het martelaarsdal

XXII. Christus Jezus, de volmaakte exlex

XXIII. Christus exlex en zijn vergeten hoofdstuk

XXIV. Christus op het tweetal

XXV. Christus voorgesproken en misduid

XXVI. Christus’ bloed beneden Abels bloed veracht

XXVII. Christus’ bloed voor ’t eerst door menschen uitgedreven

XXVIII. Christus in de wereldkarikatuur

XXIX. Christus verdoemd


Terug naar overzicht boeken en brochures