Christus bij den uitgang van Zijn lijden

Kampen (J.H. Kok) 1930

Titel

I. Christus buiten de poort geworpen

II. Christus’ requisitierecht volmaakt weersproken

III. Christus’ uiterste dienst des Woords

IV. Christus op Golgotha

V. Christus, Zijn Rechter niet verdringend

VI. Christus onder den katastrofalen vloek

VII. Christus zich isoleerend in den katastrofalen vloek

VIII. Christus onder de bandieten

IX. Christus ontkleed

X. Christus’ uiterste titel in deze wereld

XI. Christus onder helschen hoon

XII. Christus’ paradoxale plaag en Zijn vergeten hoofdstuk

XIII. Christus’ boven-paradoxale „amen”

XIV. Christus, den dooden Judas confronteerend met den dooden boef

XV. Christus zich substitueerend

XVI. Christus exlex in den donker: Christus buiten de poorten Gods

XVII. Christus van God afgestooten doch niet afgescheiden

XVIII. Christus zich schikkend tot den dood

XIX. Christus in de justificatie

XX. Christus’ uitgang, Gods doorgang

XXI. Christus uit- en doorgaand

XXII. Christus als Melchizedek’s anti-type uitgeroepen tegen Levi

XXIII. Christus verkondigd door de advents-gemeente

XXIV. Christus in schijn van stilstand

XXV. Christus begraven


Terug naar overzicht boeken en brochures