Bibliotheek Klaas Schilder

H • Haar, Hubertus ter — (1833-1892)
  Specimen historico-theologicum Petri Datheni vitam exhibens. Accedit brevis de ejus scriptis, indole ac meritis disquisitio (diss. Utrecht), Trajecti ad Rhenum (Nolet) 1858 B1-1701
 • Haar Romeny, B. ter —
  Hoe wij aan onzen Bijbel gekomen zijn, vrij bewerkt naar de 17e Engelsche uitgave van J. Paterson Smyth „How we got our bible”, Baarn (Hollandia) 1909 B1-294
 • Haas, Euthymius
  Der vergnügte Theologe. Eine Sammlung von Anekdoten aus Kirchengeschichte und kirchlicher Gegenwart. Erste Sammlung Giessen (Töpelmann) 19323 B1-2067
 • Hachenberg, Caspar Frederik
  Vertoog over de welmeenende aanbieding van genade en zaligheid, zoo als die onder voorwaarde van geloof en bekeering allen, ook zulken, welke dezelve niet aannemen en verlooren gaan, door het Evangelium gedaan wordt, opgesteld door Caspar Frederik Hachenberg. Te Utrecht, by J.J. van Poolsum; Te Wageningen, by W. Sandelyn, 1774 B2-22
 • Hackmann, Heinrich Friedrich (1864-1935)
  ‘Die geistige Abnormitäten der alttestamentlichen Propheten’, overdruk B1-295
 • äberlin, Paul (1878-1960)
  Ethik im Grundriss, Zürich (Schweizer Spiegel) 1946 B1-1525
 • Häberlin, Paul (1878-1960)
  Der Mensch. Eine philosophische Anthropologie, Zürich (Schweizer Spiegel) 1941 B1-2363
 • Häberlin, Paul (1878-1960)
  Das Wunderbare. Zwölf Betrachtungen über die Religion, Zürich (Schweizer-Spiegel-Verlag) 19302 B1-900
 • Häberlin, Paul (1878-1960)
  Über das Gewissen, Basel (Heinrich Majer) [1931]2 Bw 134 E 18
 • Haeckel, Ernst Heinrich Philipp August (1834-1919)
  Die Welträtsel. Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie, mit Nachträgen zur Begründung der monistischen Weltanschauung. Neu durchges. und verb. Aufl. der Volks-Ausg., Leipzig (Kröner) 1908 B1-2364
 • Haemstede, Henricus ab — (voor 1721-1765)
  Verhandeling over de wedergeboorte. Te Amsterdam, by Hendrik Vieroot, Dirk onder de Linden, en Gerrit de Groot . . ., 1753 B2-410
 • Häring, Theodor (1848-1928)
  Der christliche Glaube (Dogmatik), Stuttgart (Calwer Verlagsverein) 1906 B1-901
 • Häring, Theodor (1848-1928)
  Das christliche Leben (Ethik), Stuttgart (Calwer) 19143 B1-1526
 • Hagemann, Georg
  Logik und Noetik. Ein Leitfaden für akademische Vorlesungen sowie zum Selbstunterricht, Freiburg i.B. (Herder) 18794 (Elemente der Philosophie 1) B1-2365
 • Hagemann, Georg
  Metaphysik. Ein Leitfaden für akademische Vorlesungen sowie zum Selbstunterricht, Freiburg i.B. (Herder) 18844 (Elemente der Philosophie 2) B1-2366
 • Hagen, Jos
  Die Bildersprache und das Aufbausystem der Offenbarung des Apostels Johannes, Leiden (Brill?) 1948 B1-296
 • Hagen, Petrus van der — (1641-1671)
  De Heidelbergsche Catechismus, verklaert in twee-en-vyftigh predicatien, met vier inleidings leerredenen, t’Amsterdam, 17774 B2-300
 • Hagenbach, Karl Rudolph (1801-1874)
  Lehrbuch der Dogmengeschichte, bearbeitet von K. Benrath, Leipzig (Hirzel) 18886 B1-902
 • Hagenbeek, Dirk Sander Arie (1910-1969)
  Gemeente-opbouw. „Tot de volmaking der heiligen”, Groningen (?) [1946] B1-2068
 • Hagenbeek, Dirk Sander Arie (1910-1969)
  De moderne leerkerk. Nieuwe richtlijnen voor het catechetisch onderwijs, Kampen (Kok) 1947 B1-2069
 • Hagenbeek, Johann Heinrich
  Het moederschap in Overijssel. Een onderzoek naar de verloskundige voorziening en de zuigelingenzorg in de provincie Overijssel (diss. A’dam GU), Zwolle (Tulp) 1936 B1-2700
 • Haghebaert, P.B.
  Het boek Job in ’t Nederlands vertaald en uitgelegd door P. Haghebaert. Nieuwe uitgave, bezorgd door F.L. Ceuppens, Brugge (Beyaert) [1929] (Het Oude Testament III.6) B1-159
 • Haghebaert, P.B.
  De kleine profeten in ’t Nederlandsch vertaald en uitgelegd door P. Haghebaert. Nieuwe uitgave, bezorgd door F.L. Ceuppens, Brugge (Beyaert) [1928] (Het Oude Testament VI.1-6, 7-12) B1-159
 • Haitjema, Theodorus Lambertus (1888-1972)
  — e.a., Christusprediking tegenover moderne gnostiek: anthroposophie, theosophie, christian science, Wageningen (Veenman) 1929 B1-909
 • Haitjema, Theodorus Lambertus (1888-1972)
  Ethisch Cultuurbewustzijn, Wageningen (Veenman) 1932 (overdruk) B1-903
 • Haitjema, Theodorus Lambertus (1888-1972)
  Hoog-kerkelijk protestantisme, Wageningen (Veenman) [1923] B1-907
 • Haitjema, Theodorus Lambertus (1888-1972)
  De horizontale lijn der Openbaring, s.l., s.n., 1933 (overdruk) B1-904
 • Haitjema, Theodorus Lambertus (1888-1972)
  Karl Barth, Wageningen (Veenman) 1926 B1-628
 • Haitjema, Theodorus Lambertus (1888-1972)
  Karl Barth als Openbarings-getuige, Wageningen (Veenman) 1926 (overdruk) B1-629
 • Haitjema, Theodorus Lambertus (1888-1972)
  De norm der waarheid, Groningen (Wolters) 1923 (Inaugurele rede Groningen) Bw 134 C 20
 • Haitjema, Theodorus Lambertus (1888-1972)
  Openbaring en cultuur als zuiver theologische probleem, s.l., s.n., 1933 (overdruk) B1-905
 • Haitjema, Theodorus Lambertus (1888-1972)
  Philosophie van ’t „alsof” en theologie van ’t „nochtans”, s.l., s.n., 1927 (overdruk) B1-906
 • Haitjema, Theodorus Lambertus (1888-1972)
  ‘De vrees voor het ambt onder onze theologische studenten’, overdruk uit: ? B1-2070
 • Haitjema, Theodorus Lambertus (1888-1972)
  Werkelijkheidsbesef en reorganisatie, Wageningen (Veenman) 1933 (Rede, gehouden op de 4e algem. ledenvergadering van het Nederl. Herv. Verbond tot Kerkherstel, op 11 Oct. 1933 te Utrecht, met naschrift over het dezer dagen verschenen reorganisatie-ontwerp van de Vereeniging „Kerkopbouw”) B1-1885
 • Haitjema, Theodorus Lambertus (1888-1972)
  Het Woord Gods en de Bijbel, s.l., s.n., 1933 (overdruk) B1-908
 • Hall, Edward Hagaman (1858-?)
  A guide to the Cathedral Church of St. John the Divine in the city of New York, New York (The Layman’s Club of the Cathedral) 1937 B1-2188
 • Hall, Joseph (1574-1656)
  Contemplationes Siones, dat is, Heylige Bedenkingen en leeringen, over de voornaemste passagien en historien van ’t Oude en ’t Nieuwe Testament. Vert. Everh. Schuttenius. Amsterdam. Schipper. 1671 B2-301
 • Hallesby, Ole Christian (1879-1961)
  Het gebed, vert. [uit het Noors] door E. Voorhoeve-van Oordt, Den Haag (Voorhoeve) [ca.1937] B1-2071
 • Hamilton, Floyd Eugene (1890-?)
  The basis of evolutionary faith. A critique of the theory of evolution, London (J. Clarke) [1931] B1-910
 • Hammond, Henry (1605-1660)
  Novum Testamentum Domini Nostri Jesu Christi, ex versione Vulgata, cum paraphrasi et adnotationibus Henrici Hammondi. Ex Anglica lingva in Latinam transtulit, suisque animadversionibus illustravit, castigavit, auxit Joannes Clericus. Editio secunda multo emendatior, et adjectis, ex editione Gallica Novi Testamenti, adnotationibus selectis aliisque auctior. Francofurti, apud Thomam Fritsch, 1714 (twee delen) B2-302
 • Hammond, Thomas Chatterton (1877-?)
  „In Understanding be Men.” A synopsis of Christian doctrine for non-theological students, London (?) [1938] B1-911
 • Hammond, Thomas Chatterton (1877-?)
  Perfect freedom. An introduction to Christian ethics, London (Inter-varsity Fellowship of Evangelical Unions) [1938?] B1-1527
 • Handboek
  Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland voor het jaar 1915, Jaargang 27, Middelburg [etc.] (Le Cointre [etc.]) 1915 B1-64
 • Handboek
  Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland voor het jaar 1916, Jaargang 28, Middelburg [etc.] (Le Cointre [etc.]) 1916 B1-64
 • Handboek
  Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland (onderhoudende artikel 31 K.O.) 1946-1951, onder red. van K. Schilder, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1946-1951 B1-65
 • Handboekje
  Kerkelijk handboekje, zijnde een kort uittreksel van de voornaamste acten der Nationale en Provintiale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der Leere, rust der Kerke, enz., alsmede de post-acta of nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619 ..., opnieuw uitgeg. door de Synode der Afgescheiden Gereformeerde Gemeente, gehouden te Hoogeveen, anno MDCCCLX. Kampen (Zalsman) 1861 B1-1886
 • Handboekjen
  Handboekjen der Theophilantropynen, of aanbidders van God en vrienden der menschen, . . . Amsterdam, 1798 B2-303
 • Handbuch
  Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum Alten Testament, Leipzig (Hirzel) 1838 e.v.j. in zes banden B1-298
 • Handelingen
  Handelingen der . . . vergadering van de Kuratoren der Theologische School, der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, gehouden te Kampen 1874; 1879; 1879/80; 1881; 1882; 1884; 1885; 1886; 1889, Kampen [etc.] (S. Van Velzen Jr. [etc.]) 1874-1889 B1-66
 • Handelingen
  Handelingen der . . . vergadering van de Curatoren der Theologische School der Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Kampen 1895; 1896; 1897; 1902; 1903; 1912; 1924; 1925; 1928; 1929; 1933; 1933/34; 1936; 1936/37; 1938; 1940; 1941; 1943/45, Dokkum [etc.] (Bulens [etc.]) 1895-1945 B1-66
 • Handelingen
  Handelingen des Nationalen Synodi [...] gehouden tot Dordregt in de Jaren 1618. en 1619. Na dat de Uytheemsche Theologanten vertrocken waren, gemeynelijk genaamt Post-Acta, ofte Na-Handelingen. Uyt de Latijnsche in de Nederlandsche Tale overgeset. Tot Dordregt, By Dirk en Caspar Joannes Goris [...] 1716 Bw 133 G 14
 • Handelingen
  Handelingen van het Congres voor Gereformeerde Evangelisatie, Amsterdam (Kirchner) 1913 B1-2073
 • Handelingen
  Handelingen van de Curatoren der Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gevestigd te Kampen, Broederweg 15 1948/50, Enschede (Boersma) 1950 B1-66
 • Handelingen
  Handelingen van het Nationaal Congres tegen het Nieuw-Malthusianisme en ter bespreking van het bevolkings-vraagstuk, op 23 en 24 april 1919 in het gebouw „Musis Sacrum” te Arnhem, Arnhem (Van der Wiel) [1919] B1-1528
 • Handelingen
  Handelingen van de 29e Sinodale Vergadering van de Gereformeerde Gemeenten in Suid-Afrika, gehouden te Potchefstroom 1946, z.p. z.j. B1-32
 • Handelingen
  Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, gehouden te Utrecht 1877 B1 1
 • Handelingen
  Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, gehouden te Dordrecht 1879 B1 2
 • Handelingen
  Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, gehouden te Zwolle 1882 B1 3
 • Hania, Jan Pzn. (1861-1929)
  Wernerus Helmichius (diss. VU), Utrecht (?) 1895 B1-1757
 • Hanson, Stig
  The unity of the church in the New Testament: Colossians and Ephesians (diss. Uppsala), Uppsala (Almqvist & Wiksells) [1946] (Acta Seminarii neotestamentici upsaliensis 14) Bw 132 E 6
 • Hanson, W.G.
  The Message of Karl Barth, London (?) 1931 B1-630
 • Hanswijck, Florent de —
  Cornucopiae concionatorum abundans enarrationibus symbolicis et moralibus diversorum conceptuum, in quibus sub speculi similitudine, una cum plurimis electis sacris, copiose agitur de Sacratissimae Virginis mysteriis . . . Antverpiae, apud Gulielmum Lesteenium, 1646-1655 (drie delen) B2-304
 • Hardeland, Theodor
  Leitfaden zu Luthers kleinen Katechismus, Berlin (?) 1900 B1-912
 • Hardenberg, Friedrich Leopold von — (Novalis) (1772-1801)
  Gesammelte Werke I-V, mit einem Lebensbericht hrsg. von Carl Seelig, Herrliberg-Zürich (Bühl-Verlag) 1945-1946 (deel IV en V ontbreken) Bw 132 F 29-31
 • Hardenberg, Friedrich Leopold von — (Novalis) (1772-1801)
  Traum und Welt, eine Auswahl aus Novalis’ Dichtungen, Briefen, Tagebüchern, Fragmenten, ausgewählt und eingel. von Philipp Witkop, Berlin (Deutsche Bibliothek) 1912 B1-1615
 • Haring, H.W. den —
  De toestand der dooden, Amsterdan (Uitgeversmaatschappij Holland) [1937] B1-913
 • Harmer, Thomas
  Schetze van een nieuwe verklaringe van Salomons Hooglied, overgeset en met eene voorrede en aanmerkingen verrykt door Josua van Iperen, Utrecht (G.T. van Paddenburg) 1778 B1-299
 • Harnack, Karl Gustav Adolf von — (1851-1930)
  Die Aufgabe der theologischen Facultäten und die allgemeine Religionsgeschichte. Rede, Univ. Berlin 3 Aug. 1901, Giessen/Berlin, 1901 B1-914
 • Harnack, Karl Gustav Adolf von — (1851-1930)
  Das apostolische Glaubensbekenntniss. Ein geschichtlicher Bericht nebst einem Nachwort, Berlin (Haack) 189215 B1-915
 • Harnack, Karl Gustav Adolf von — (1851-1930)
  Reden und Aufsätze I-II, Gieszen (Töpelmann) 19062 B1-916
 • Harnack, Karl Gustav Adolf von — (1851-1930)
  Das Wesen des Christentums. Sechzehn Vorlesungen vor Studierenden aller Facultäten im Wintersemester 1899/1900 an der Universität Berlin gehalten, Leipzig (Hinrichs) 1902 B1-917
 • Harrenstein, Willem Gerhardus (1886-1959)
  Het arbeidsterrein der Kerk in de groote steden (diss. VU), Kampen (Kok) 1913 B1-2074
 • Harris, H.H.
  Leaders of youth, New York (?) 1922 B1-2701
 • Hartigveld, Jan (1616/7-1678)
  De recht weerlooze Christen. Of Verdeediging van het gevoelen der eerste Christenen, en gemartelde Doops-gezinden; weegens het overheijds-ampt, oorlog en geweldige teegenstand. Hier is bijgevoegt een Lijk-reeden, over het leeven en afsterven van Jan Hartichfeld: en het lijk-gedicht van Joachim Oudaan. Tot Rotterdam [s.n.], 1678 (Wordt op naam gesteld van Jan Hartigveld. Bevat met eigen titelblad: Lijk-reeden over het leven en sterven van den godvruchtigen Jan Hartigveld, op den dag zijner begraaffenisse voorgedragen, aan de broederen Collegianten, in haar vergaderinge tot Rotterdam door Jan Dionijssen Verburg. Tot Rotterdam, by Pieter Terwout, 1678) Bw 134 F 10,2
 • Harting, Pieter (1812-1885)
  Wetenschap en geloof. Een ernstig woord tot zijne leerlingen gesproken op 25 en 26 september 1876, Utrecht (Greven) 1876 (Met een naschrift. Academische redevoering Utrecht) B1-919
 • Hartmann, Nicolai (1882-1956)
  Das Problem des geistigen Seins. Untersuchungen zur Grundlegung der Geschichtsphilosophie und der Geisteswissenschaften, Berlin (De Gruyter) 1933 Bw 134 B 13
 • Hartmann, Karl Robert Eduard von — (1842-1906)
  Philosophie des Unbewussten I-II, Berlin (Duncker) 18767 B1-2368
 • Hartmann, Karl Robert Eduard von — (1842-1906)
  Das religiöse Bewußtsein der Menschheit im Stufengang seiner Entwickelung, Berlin (Duncker) 1882 Bw 134 B 3
 • Hartmann, Karl Robert Eduard von — (1842-1906)
  Das sittliche Bewußtsein. Eine Entwickelung seiner mannigfaltigen Gestalten in ihrem inneren Zusammenhange mit besonderer Rücksicht auf brennende sociale und kirchliche Fragen der Gegenwart, Leipzig (Wilhelm Friedrich) [1886]2 (Eduard von Hartmann’s ausgewählte Werke Band II) Bw 134 B 5
 • Hartog, Arnold Hendrik de — (1869-1938)
  — en Th.L. Haitjema, Christelijk realisme contra dialectische theologie. Een gedachtenwisseling, Wageningen (Veenman) 1936 B1-633
 • Hartog, Arnold Hendrik de — (1869-1938)
  Grondbeginselen der dogmatiek, Amsterdam (Dr. A.H. de Hartog-Stichting) [1922] B1-920
 • Hartog, Arnold Hendrik de — (1869-1938)
  De heilsfeiten. Een beschouwing, Amersfoort (Veen) 19162
 • Hartog, Arnold Hendrik de — (1869-1938)
  Kant, Barth en de Gereformeerde kenleer, Amsterdam (Holland) 1933 (Referaat gehouden op de vergadering van de Vereen. van Ned. Herv. predikanten te Utrecht, 3 Mei 1933) B1-631
 • Hartog, Arnold Hendrik de — (1869-1938)
  Het leven van Jezus I-II, Lochem (De Tijdstroom) 1934 B1-922
 • Hartog, Arnold Hendrik de — (1869-1938)
  Levensleer, Groningen (Noordhoff) 1933 B1-2369
 • Hartog, Arnold Hendrik de — (1869-1938)
  Naar aanleiding van Barth’s verblijf in Nederland, Amsterdam (Paris) 1926 B1-632
 • Hartog, Arnold Hendrik de — (1869-1938)
  Noodzakelijke aanvullingen tot Calvijn’s Institutie I-III, Amsterdam (Kruyt) 1911-1912 B1-774
 • Hartog, Arnold Hendrik de — (1869-1938)
  Oorlog. Een getuigenis, uitgesproken op 2 september 1914 in de Engelsche kerk (Bagijnhof) te Amsterdam, Amsterdam (Kruyt) [1914] B1-1529
 • Hartog, Arnold Hendrik de — (1869-1938)
  Philosofie der religie in grondlijnen, deel 1: Inleiding, Amsterdam (Kruyt) [1913] B1-923
 • Hartog, Arnold Hendrik de — (1869-1938)
  Voorbeschikking en uitverkiezing, Amsterdam (Holland) 1934 B1-924
 • Hartogh, Gerrit Marinus den — (1899-1959)
  De afscheiding en de Theologische School, Aalten (De Graafschap) 1934 B1-1646
 • Hartogh, Gerrit Marinus den — (1899-1959)
  Het Christelijk Gereformeerd Seminarie te Amsterdam. Een poging tot openbaring der Hervormde of Gereformeerde gezindheid (1850-1852), Delft (Meinema) [1939] B1-1751
 • Hartogh, Gerrit Marinus den — (1899-1959)
  ‘De Doleantie en de ambten van ouderling en van diaken’, overdruk uit: ? B1-1711
 • Hartogh, Gerrit Marinus den — (1899-1959)
  Door het geloof, of De kracht der Afscheiding van 1834, Aalten (De Graafschap) 1934 (Rede gehouden op de Theologische-Schooldag, 21 juni 1934) B1-1647
 • Hartogh, Gerrit Marinus den — (1899-1959)
  Groen van Prinsterer en de verkiezingen van 1871. Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionaire Partij (diss. VU), Kampen (Kok) 1933 B1-2697
 • Hartogh, Gerrit Marinus den — (1899-1959)
  De tucht over doopleden in de Gereformeerde Kerken, Zutphen (Van den Brink) [1940] B1-1887
 • Harwaarden, Elisabertus van —
  Verhandeling van de zuivere godsdienst, Amsterdam [1747] B2-305
 • Hasaeus, Theodorus (1682-1731)
  Thesaurus novus theologico-philologicus, sive Sylloge dissertationum exegeticarum ad selectiora atque insigniora veteris et novi instrumenti loca, a theologis prostantibus, maximam in partem in Germania diversis temporibus separatim editarum, nunc vero secundum seriem librorum, capitum & commatum digestarum, junctimque recusarum, additis indicibus necessariis, ex musaeo Theodori Hasaei et Conradi Ikenii . . ., Lugduni Batavorum, apud Theodorum Haak, Samuelum Luchtmans; Amstelodami, apud Adrianum Wor et haeredes G. onder de Linden, 1732 Bw 106 A 10-11
 • Hase, Carl Alfred von — (Divisionspfarrer zu Hannover)
  Die Bedeutung des Geschichtlichen in der Religion, Leipzig (Breitkopf und Härtel) 1874 B1-926
 • Hase, Hans Christoph von —
  Die Gegenwart Christi in der Kirche, Gütersloh (Bertelsmann) 1934 (Beiträge zur Förderung christlicher Theologie Band 38, Heft 1) B1-925
 • Hase, Karl August von — (1800-1890)
  Handbuch der protestantischen Polemik gegen die Römisch-Katholische Kirche, Leipzig (Breitkopf und Härtel) 19006? B1-927
 • Hase, Karl August von — (1800-1890)
  Hutterus redivivus oder Dogmatik der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Ein dogmatisches Repertorium für Studirende, Leipzig (Breitkopf und Härtel) 186811 Bw 134 H 12
 • Hase, Karl August von — (1800-1890)
  Kirchengeschichte. Lehrbuch zunächst für akademische Vorlesungen, Leipzig (Breitkopf und Härtel) 18486 (Theologisch akademische Lehrschriften 2) B1-1752
 • Hase, Karl August von — (1800-1890)
  Das Reich der Wiedertäufer, Leipzig (Breitkopf und Härtel) 1860 B1-1753
 • Hase, Karl August von — (1800-1890)
  Vier Akademisch-protestantische Reden, Leipzig (Breitkopf und Härtel) 1863 B1-928
 • Hasebroek, Elisabeth Johanna (1811-1887)
  De vrouwen der hervorming geschetst I-II, Amsterdam (Kirberger) 1859-1865 B1-1754
 • Haspels, George Frans (1864-1916)
  De weerloosheid. Een hoofdstuk van levensleer, Amsterdam (P.N. van Kampen & Zoon) 1901 B1-1530
 • Hasper, Hendrik (1886-1974)
  Het Boek der Psalmen en Geestelijke Liederen uit den schat van de kerk der eeuwen, ’s-Gravenhage (De Kern) 1938 B1-2173
 • Hasper, Hendrik (1886-1974)
  Het Boek der Psalmen 2. Bijlage voor de Protestanten, ’s-Gravenhage, 1936 B1-2174
 • Hasper, Hendrik (1886-1974)
  Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen, [samengesteld door H. Hasper], Nijkerk (Callenbach) [1935] B1-2212
 • Hasper, Hendrik (1886-1974)
  Orgelbegeleiding bij het psalmzingen [ter toelichting van H. Hasper], ’s-Gravenhage (Stichting Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen), Leeuwarden (Jongbloed) 1947 B1-2219
 • Hasper, Hendrik (1886-1974)
  Psalmen, opnieuw naar het Hebreeuws bewerkt op de oorspronkelijke melodieën der Reformatie. Herziening van de Berijming-1936, ’s-Gravenhage (Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der Eeuwen) / Leeuwarden (Jongbloed) 1948 B1-2224
 • Hasper, Hendrik (1886-1974)
  Een reformatorisch kerkboek. Voordracht ten behoeve van de conferentie voor praktische theologie te Arnhem in het Oolgaardthuis, September 1941, Leeuwarden (Jongbloed) 1941 B1-2190
 • Hasper, Hendrik (1886-1974)
  Het rhythme in den zang der gemeente bij den eeredienst der protestantsche kerken: liturgisch-hymnologische studie; Cesar Hinderdael, Over het rhythme in den zang der gemeente en het herstel der oude kerktoonsoorten. Driehonderd oude en nieuwe melodieën. Harmonisaties voor orgel en koor, Baarn (Bosch & Keuning) 1934 B1-2191
 • Hastings, James (1852-1922)
  The great texts of the Bible. Ed. [with commentary] by James Hastings, Edinburgh (Clark) 1910-1924 (20 Vols) B1-300
 • Haupt, Herman
  Die religiösen Sekten in Franken vor der Reformation, Würzburg (A Stuber’s Buch- und Kunsthandlung) 1882 Bw 134 B 19
 • Hauser, Otto (1874-1932)
  Das Hohe Lied. Uebersetzung mit Anmerkungen, Weimer (?) 1912 B1-301
 • Haussleiter, Johannes (1851-1928)
  Der Glaube Jesu Christi und der christlische Glaube. Ein Beitrag zur Erklärung des Römerbriefes, Erlangen (?) 1891 B1-929
 • Hauzeur, Matthias (1589-1676)
  Epitome Operum D. Augustini, Parisiis, 1646 (twee delen in één band) B2-51
 • Havelaar, Willem Justus (1880-1930)
  De weg tot de werkelijkheid, Arnhem (Van Loghum Slaterus) 1926 B1-2370
 • Haverkate, J.H.
  De psychologie van Freud, [Ermelo, 1926] (Gereformeerde psychologische studievereeniging) (Referaat, gehouden 18 mei 1926) B1-2349
 • Haye, Joannes de la — (Servius) (1540-1614)
  Apparatvs evangelicvs, qvo ea disqvirvntvr, et illvstrantvr, qvae de evangelio, et evangelistis tam vniverse, qvam sigillatim possvnt dispvtari, Dvaci, ex typographeio Lavrentii Kellami, 1611 Bw 133 D 10
 • Hayes, J. Hurst
  Engelsche opvoeding, vrij naar A housemaster’s letters door J. de Jong, Zutphen (Thieme) [1917] B1-2371
 • Haymo (ca778-853, bisschop van Halberstadt)
  Haymonis episcopi Halberstattensis in Divi Pauli Epistolas omneis interpretatio, . . . Apud sanctam Coloniam (impensis . . . Petri Quentel, civis Coloniensis), 1531 B2-306
 • Hayneufve, Julien (1588-1663)
  Ephemeris ecclesiastica concionatorvm hoc est considerationes methodicae sev veritates practicae, ex vita Domini Jesu, sanctorumque gestis in singulos anni dies mira facilitate & solertia distributae ab omnibvs Verbi Divini praedicatoribvs, sacrorvm asceteriorum magistris & directoribus, animarum pastoribus, sacrisque caetibus legendae, considerandae praedicandae juxta quatuor anni stationes quadripartitae pars prima, pars hyemalis . . . cum indicibus necessariis. Coloniae Agrippinae, apud Joannem Busaeum, 1665 B2-307
 • Hazart, Cornelius (1617-1690)
  Den Hollantschen Icarvs, uyt-ghebeeldt in Daniel Peenivs predicant tot Noortwijcker-hout, door P. Cornelivs Hazart . . . T’Antwerpen, by Michiel Cnobbaert . . ., 1664 B2-309
 • Hazart, Cornelius (1617-1690)
  Triomph vande christelyke leere ofte grooten catechismus, met eene breede verklaringhe van alle syne voornaemste stucken ende eene korte wederlegginghe van den catechismvs der Calvinisten. Alles beschreven door . . . Cornelivs Hazart . . . T’Antwerpen, by Michiel Knobbaert . . ., 1683 (twee delen) B2-308
 • Heard, John Bickford (1828-?)
  The tripartite nature of man, spirit, soul, and body, applied to illustrate and explain the doctrines of original sin, the new birth, the disembodied state, and the spiritual body, Edinburgh (T. & T. Clark) 1866 B1-2372
 • Heel, Dalmatius van — (O.F.M.) (1874-?)
  Theologische en philosophische theses gedurende de 17e en 18e eeuw verdedigd in verschillende kloosters van de Nederduitsche Minderbroedersprovincie, verz. en met een voorrede uitg. door Dalmatius van Heel O.F.M., Den Haag (’s Gravenhaagsche R.K. Boek- en Kunsthandel) 1931 B1-67
 • Heering, Gerrit Jan (1879-1955)
  Geloof en openbaring I-II, Arnhem (Van Loghum Slaterus) 1935-1937 B1-930
 • Heering, Gerrit Jan (1879-1955)
  Onderzoek naar het wezen van het zedelijk oordeel (diss. Leiden), Leiden (Sijthoff) 1906 B1-1531
 • Heering, Gerrit Jan (1879-1955)
  — e.a., De Remonstranten. Gedenkboek bij het 300-jarig bestaan der Remonstrantsche Broederschap, Leiden (Sijthoff) [1919] B1-1756
 • Heering, Gerrit Jan (1879-1955)
  — en G.J. Sirks, Het Seminarium der Remonstranten driehonderd jaar: 1634-1934, Amsterdam (Lankamp & Brinkman) 1934 B1-1755
 • Hegardt, Bernhard
  Religie en geestelijke oefening, een studie van de „Exercitia Spiritualia” der Jezuieten, vert. uit het Zweedsch door W. Meijer Cluwen, ing. door W.J. Aalders, Rotterdam (W.L. & J. Brusse) 1939 B1-1611
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
  Die absolute Religion; nach den vorhandenen Manuskripten vollständig neu hrsg. von Georg Lasson, Leipzig (Meiner) 1929 (Sämtliche Werke Band14) (Philosophische Bibliothek 63) Bw 66 E 36
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
  Georg Wilh. Friedr. Hegel’s Encyklopaedie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, mit den Zusätzen aus den Collegien, usw., für den akademischen Gebrauch hrsg. von G.J.P.J. Bolland, Leiden (Adriani) 1906 B1-2373
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
  Georg Wilh. Friedr. Hegel’s Vorlesungen ueber die Geschichte der Philosophie, als Vorschule zur Encyklopaedie, mit einigen Anführungen und Anmerkungen zur Erläuterung, Verteidigung oder Berichtigung für den akademischen Gebrauch hrsg. von G.J.P.J. Bolland, Leiden (Adriani) 1908 B1-2373a
 • Heidanus, Abrahamus (1597-1678)
  De causa Dei, dat is: de sake Godts, verdedight tegen den mensche, ofte wederlegginge van de Antwoorde van M. Simon Episcopius, wijlen professor der h. theologie, op de Proeve des Remonstantschen Catechismi, midtsgaders een digressie tegen het genaemde Klaer ende volkomen schriftuerlick bericht van Jacob Batelier, over de verkiesinge ende verwerpinge van Jacob en Esau, Rom. cap. IX door Abraham van der Heyden. Tot Leyden, gedruckt by Paulus Aertsz van Ravesteyn . . ., 1645 B2-320
 • Heidanus, Abrahamus (1597-1678)
  De origine erroris libri VIII, additi sunt, ob argumenti similitudinem, ejusdem Tractatus duo: I: Diatriba de Socinianismo. II: Judicium de universa hodiernorum Pelagianorum doctrina. Amstelodami, J. a Someren, 1678 B2-321
 • Heidegger, Johann Heinrich (1633-1698)
  Bybels handboek ofte beknopte ontledinge van alle de schriften des Ouden en Nieuwen Testaments; de eerste begrepen in XL, en de laatste in XXIX hooftstukken . . . In het Latijn beschreven door den heer professor Joh. Henr. Heideggerus, vertaald door Abraham van Poot, M.D. t’Amsterdam, by Hendrik, en de weduwe van Dirk Boom, 1689 B2-310
 • Heidegger, Johann Heinrich (1633-1698)
  Bybels handboek ofte beknopte ontledinge van alle de schriften des Ouden en Nieuwen Testaments, Utrecht 1722 B2-311
 • Heidegger, Johann Heinrich (1633-1698)
  Concilii Tridentini anatome historico-theologica, in qua praemisso concilii textu, post narratam ejusdem historiam, et subjunctas historiae notas, iisque insertas vindicias Petri Suave Polani adversus Censuram historico-theologicam Scipionis Henrici Messanensis theologici, demum succedunt ejusdem Controversiae theologicae, in quibus totius Papatus Tridentini nervose refutati et convicti compendium exhibetur. Tigvri, typis et impensis Davidis Gessneri, 1672 (Bevat met eigen titelblad en paginering: Jacobi Augusti Thuani Historia Concilii Tridentini, Pio IV. pontifice Romano, inde a sessione XVII. ad finem usque celebrati) Bw 133 F 5
 • Heidegger, Johann Heinrich (1633-1698)
  Joh. Henrici Heideggeri Corpus theologiae christianae, exhibens doctrinam veritatis, quae secundum pietatem est, eamque contra adversarios quoscunque, veteres et novos, vel in fundamento fidei, vel circa illud errantes, ita afferens, ut simul historiae ecclesiasticae V. et N.T. contineat diatuposin, adeoque sit plenissimum theologiae didacticae, elenchticae, moralis et historicae systema I-II. Tiguri, typis Davidis Gessneri, 1700 Bw 131 C 5-6
 • Heidegger, Johann Heinrich (1633-1698)
  De historia sacra patriarcharum exercitationes selectae, Tiguri, 1729 B2-312
 • Heidegger, Johann Heinrich (1633-1698)
  Joh. Henrici Heideggeri SS. Theol. Doct. . . . Labores exegetici in Josuam, Matthaeum; Epistolas S. Pauli ad Romanos, Corinthios, & Hebraeos. Ecclesiae Christi perpetuis usibus consecrati. Tiguri, typis Davidis Gessneri, 1700 B2-313
 • Heidegger, Johann Heinrich (1633-1698)
  Joh. Henrici Heideggeri Medulla theologiae christianae, corporis theologiae praevia epitome I-II. Editio secunda, priori multo correctior. Tiguri, typis Dvidis Gessneri, 1696 (twee delen in één band) Bw 133 F 13
 • Heidegger, Johann Heinrich (1633-1698)
  Joh. Henrici Heideggeri Rase ’avot sive De historia sacra patriarcharum exercitationes selectae I-II. Editio secunda, priori multo correctior. Amstelodami, ex officina Abrahami a Someren, 1688-1689 (twee delen in één band) Bw 133 F 6
 • Heidegger, Martin (1889-1976)
  Platons Lehre von der Wahrheit. Mit einem Brief über den Humanismus, Bern (Francke) 1947 (Sammlung Ueberlieferung und Auftrag. Reihe Probleme und Hinweise 5) Bw 131 F 12
 • Heiler, Friedrich Johann (1892-1967)
  — Hrsg., Confessio Augustana. Aus Anlass der Vierhundertjahrfeier des Augsburgischen Bekenntnisses, unter Mitarbeit von G. Diettrich e.a., München (Ernst Reinhardt) [ca. 1930] (Hochkirche Sonderheft) B1-796
 • Heiler, Friedrich Johann (1892-1967)
  Das Gebet. Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung, München (Reinhardt) 19235 B1-931a
 • Heiler, Friedrich Johann (1892-1967)
  Katholischer und evangelischer Gottesdienst, München (Kaiser) 1921 (Aus der Welt christlicher Frömmigkeit, hrsg. von Friedr. Heiler 1) B1-2192
 • Heiler, Friedrich Johann (1892-1967)
  Der Katholizismus. Seine Idee und seine Erscheinung, München (Reinhardt) 1923 B1-931
 • Heim, Karl (1874-1958)
  Glaube und Leben. Gesammelte Aufsätze und Vorträge; mit einer Einführung über Sinn und Ziel meiner theologischen Arbeit, Berlin (Furche) 1926 B1-932
 • Heim, Karl (1874-1958)
  Glaube und Denken. Philosophische Grundlegung einer christlichen Lebensanschauung, Berlin (Furche) 1931 (Der evangelische Glaube und das Denken der Gegenwart 1) Bw 158 A 40
 • Heim, Karl (1874-1958)
  Jesus der Herr. Die Führervollmacht Jesu und die Gottesoffenbarung in Christus, Berlin (Furche) 1935 (Der evangelische Glaube und das Denken der Gegenwart 2) Bw 158 A 41
 • Heim, Karl (1874-1958)
  Jesus der Weltvollender. Der Glaube an die Versöhnung und Weltverwandlung, Berlin (Furche) 1937 (Der evangelische Glaube und das Denken der Gegenwart 3) Bw 158 A 42
 • Heim, Karl (1874-1958)
  Das Wort vom Kreuz. Predigten, Tübingen (Osiander) 1931 (Gesammelte Predigen, Folge 3) B1-2075
 • Heinemann, Fritz H. (1889-1969)
  Neue Wege der Philosophie: Geist, Leben, Existenz. Eine Einführung in die Philosophie der Gegenwart, Leipzig (Quelle & Meyer) 1929 Bw 134 C 26
 • Heiner, Johann Franz Anton (1849-1919)
  Katholisches Kirchenrecht I-II, Paderborn (Schöningh) 1912-19136 (Wissenschaftliche Handbibliothek. 1. Reihe, Theologische Lehrbücher 5-6) Bw 134 B 31-32
 • Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
  Des Christens zalige verwachting, vervuld na den dood. Leerrede naar Openb. XIX : 9, Amsterdam (Den Ouden) 18353 B2-675
 • Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
  Het Hooglied van Salomo verklaart en vergeestelykt door Abraham Hellenbroek. [Deel 1: 4e dr. Te Amsterdam, by Hendrik Burgers . . ., 1737; Deel 2: Rotterdam, Reinier van Doesburg, 1720] B2-314
 • Hellenbroek, Abraham (1658-1731)
  Kort begrip der christelyke religie, voor eenvoudige, die zich bereiden tot de belydenisse des geloofs, geschikt na de leidinge door wylen Ds. Abraham Hellenbroek. 10e druk. Te Delft, by de Erven van Reinier Boitet, 1759 B2-476
 • Hello, Ernest (1828-1885)
  Paroles de Dieu. Réflexions sur quelques textes sacrés, Paris (Perrin) 1929? B1-302
 • Helmichius, Wernerus (1550-1608)
  Goliats sweert, ende riedt-stock, van pater Frans Coster Iesuvvijt, dat is, antwoort op eenen send-brief Francisci Costeri, pater vande Iesuvvijten tot Brussel, gheschreven aen de E.E. Heeren Staten van Hollandt, Zeelandt, etc., waer inne claerlijck vertoont wert dat de Iesuwijten met hare eyghen redenen hare eyghen religie ende kercke afbreecken, ende in ’t strijden teghen de ware christelicke religie met enckel crancke leugenen omgaen. Tot Leyden, by Andries Clouck, 1609 (Bevat tevens de tekst van de brief van Franciscus Costerus) Bw 130 F 18
 • Helps
  Helps to the study of the Bible. Comprising summaries of the several books, with copious explanatory notes and tables illustrative of Scripture history and the characteristics of Bible lands, embodying the results of the most recent researches, together with a dictionary of proper names, a biblical index, concordance, and a new series of maps, Oxford (University Press) [ca 1915] B1-303
 • Helsdingen, Willem Frederik Carel van — (1878-1970)
  De eenheid der kerk [ten geleide door H. Janssen e.a.], Amsterdam (Van Bottenburg) 1948 2 B1-933
 • Helsdingen, Willem Frederik Carel van — (1878-1970)
  Gods verborgen omgang (mystiek), of openbaringen, gezichten, droomen, ingevingen, (mysticisme), Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1935] B1-1613
 • Hemkes, Gerrit Klaas (1838-1920)
  Een man des volks. Het leven van Prof. Geert Egberts Boer, naar aanteekeningen uit zijn dagboek samengesteld, Grand Rapids, Mich. (J.B. Hulst) 1904 B1-1683
 • Hemkes, Gerrit Klaas (1838-1920)
  Inleiding op het N.T. (gehectografeerd) B1-696
 • Hemmers, J.H.
  L.I. Nommensen, de apostel der Batakkers, met een woord ter inleiding van J.H. Bavinck, Den Haag (Voorhoeve) 1935 (Fakkeldragers 7) B1-1948
 • Hendriksen, William (1900-1982)
  The covenant of grace, Grand Rapids (Eerdmans) 1932 B1-934
 • Hendriksen, William (1900-1982)
  More than conquerors. An interpretation of the Book of Revelation, Grand Rapids, Mich. (Baker Book House) 1939 B1-304
 • Hendriksen, William (1900-1982)
  The sermon on the mount, Grand Rapids (Baker Book House), 1934 B1-2076
 • Hendriksen, William (1900-1982)
  Visioenen der voleinding. Een verklaring van het boek der Openbaring, Kampen (Kok) 1952 B1-305
 • Hendriksz, Joost (1592-1644)
  XXXX korte en stichtelijcke predicatien ontworpen ende schriftelick naergelaten, . . . Den 5e druck. t’Amsterdam, by Gerrit van Goedesbergh, 1666 B2-315
 • Hengel, Wesselius Albertus van — (1779-1871)
  Interpretatio epistolae Pauli ad Romanos. Primum in lectionibus academicis proposita nunc novis curis ad editionem parata, Lugduni Batavorum [etc.] (Noothoven van Goor [etc.]) [1855-1859] B1-306
 • Hengel, Wesselius Albertus van — (1779-1871)
  De gave der talen. Pinksterstudie, Leiden (Noothoven van Goor) 1864 B1-107
 • Henno, Franciscus O.F.M. (1662-1714)
  Theologia dogmatica ac scholastica de Deo uno et trino, opus principiis Thomisticis & Scotisticis, quantum licuit, accommodatum . . . studio ac labore Francisco Henno . . . Duaci, ex typographia Michaelis Mairesse, 1712-1713 (acht delen) B2-316
 • Henricus, Thomas
  Anatomia confessionis Augustanae, Friburgii 1631 B2-317
 • Henry, Pierre Joseph (1711-1791)
  Explications ou notes courtes et faciles sur le catechisme, qui est en usage dans les dioceses de Liège, de Cambrai & de Namur, Liège (L. Devillers, J.F. Bassompierre) 17965 B2-318
 • Hensel, Paul Hugo Wilhelm (1860-1930)
  Hauptprobleme der Ethik. Sieben Vorträge, Leipzig (Teubner) 1903 B1-1532
 • Henson, Herbert Hensley (1863-1947)
  Christian morality, natural, developing, final, Oxford (Clarendon) 1937 (The Gifford lectures 1935/36) B1-1533
 • Hepp, Valentijn (1879-1950)
  De Antichrist, Kampen (Kok) 1919 B1-935 [Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 21 (1920v) 1,26-39; 2,73-82 (mei-juni 1920)]
 • Hepp, Valentijn (1879-1950)
  Calvinism and the philosophy of nature. The Stone lectures delivered at Princeton in 1930, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) [1930] B1-936
 • Hepp, Valentijn (1879-1950)
  Encyclopaedie, dictaat cursus 1932-1933 B1-68
 • Hepp, Valentijn (1879-1950)
  Dr. Herman Bavinck, Amsterdam (Ten Have) 1921 B1-1676 [Gereformeerde Kerkbode Classis Gorinchem 9 (1921v) 9 (21 januari 1922); Gereformeerde Kerkbode Classis Gorinchem 9 (1921v) 16 (29 april 1922); Gereformeerde Kerkbode Classis Gorinchem 9 (1921v) 23 (5 augustus 1922)]
 • Hepp, Valentijn (1879-1950)
  In heilig sieraad. Zeven predikatiën, Kampen (Kok) 1918 B1-2077
 • Hepp, Valentijn (1879-1950)
  Internationaal Calvinisme, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1929 B1-937
 • Hepp, Valentijn (1879-1950)
  Het testimonium Spiritus Sancti. Deel I: Het testimonium generale (diss. VU), Kampen (Kok) 1914 B1-938
 • Heppe, Heinrich Ludwig Julius (1820-1879)
  Christelijke ethiek; uitgegeven door Albert Kuhnert; vertaald [uit het Duitsch] door J.H. Gunning J.Hz., Utrecht (Kemink) 1882 (Godgeleerde bibliotheek) Bw 134 C 21
 • Heppe, Heinrich Ludwig Julius (1820-1879)
  Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche, namentlich der Niederlande, Leiden (Brill) 1879 B1-1612
 • Herbart, Johann Friedrich (1776-1841)
  Joh. Fr. Herbart’s Sämtliche Werke in chronologischer Reihenfolge I-XIX, hrsg. von Karl Kehrbach, Langensalza (Beyer) 1887-1912 B1-2375
 • Herder, Johann Gottfried (1744-1803)
  Vom Geist der Geschichte, eingeleitet und hrsg. von Herman Hefele, Stuttgart (Frommann) 1923 (Frommans philosophische Taschenbücher 3. Gruppe, Weltalter, Band 4) B1-2601
 • Herder, Johann Gottfried (1744-1803)
  Zerstreute Blätter I-VI, Gotha [usw.], 1791-18012 B1-2376 / B1-2377
 • Herincx, Wilhelm (1621-1678)
  Summae theologicae scholasticae et moralis in quatuor partes distributae. Editio tertia post propositiones damnatas ab Alexandro VII. Innocentio XI. et Alexandro VIII. ubique insertas. Antverpiae, apud viduam Willemsens, 1702-1707 (vier delen in drie banden) B2-319
 • Hermelink, Heinrich August (1877-1958)
  Das Marburger Religionsgespraech, 1529-1929. Zum vierhundertjährigen Gedächtnis: Predigten, Reden, Ansprachen, im Auftrag der Kirchenregierung der Evangel. Landeskirche Hessen-Kassel hrsg. von Heinrich Hermelink, Gotha (Klotz) 1930 B1-1758
 • Hermus, Adrianus Rudolfus Marinus Maria
  Doofstomheid en de doofstommen in het huisgezin, in de school en in de maatschappij, [St. Michiels-Gestel (Bisschoppelijke Drukkerij R.K. Instituut voor Doofstommen)] 1922 B1-2703
 • Herpel, Martin
  Germanische Religion, Berlin (?) s.a. B1-939
 • Herrigel, Eugen (1884-1955)
  Die metaphysische Form. Eine Auseinandersetzung mit Kant. Halbband I: Der mundus sensibilis, Tübingen (Mohr) 1929 B1-2411
 • Herrmann, Johann (1849-1927)
  Institutiones theologiae dogmaticae I-III, Romae (Typographia Pacis Philippi Cuggiani) 1897 Bw 134 E 15-17
 • Herwegen, Ildefons (1874-1946)
  — e.a., Mysterium. Gesammelte Arbeiten Laacher Mönche, Münster i.W. (Aschendorff) 1926 B1-2217
 • Heusde, Philip Willem van — (1778-1839)
  De Socratische school of Wijsgeerte voor de negentiende eeuw I-IV. Te Utrecht, Bij J. Altheer; Te Utrecht, Bij C. van der Post Jr., 1834-1839 B1-2378
 • Heymans, Gerardus (1857-1930)
  Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung, Leipzig (Barth) 1905 B1-2379
 • Heymans, Gerardus (1857-1930)
  Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung, Leipzig (Barth) 19213 Bw 134 C 34
 • Heymans, Gerardus (1857-1930)
  Psychologie der vrouwen, onder toezicht van den schrijver in het Nederlandsch overgebracht door J.F. van Hees, Amsterdam (Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur) 19192 B1-2380
 • Heynes, H.J.
  De zielkundige kant van uitingen van Christelijk leven, Zeist (Ruys) 1926 (Practisch christendom, Jaargang 1926. Nieuwe reeks 1) B1-2382
 • Heyns, William Wijnand (1856-1933)
  Gereformeerde geloofsleer, met een voorrede van H. Bouwman, Sneek (Boeijenga) 19272 B1-941
 • Heyns, William Wijnand (1856-1933)
  Handbook for elders and deacons. The nature and the duties of the offices according to the principles of reformed church polity, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1928 Bw 131 F 20
 • Hic et Nunc
  Hic et Nunc 1re année No. 3-4 (sur K. Barth), Paris (?) 1933 B1-634 [De Reformatie 15 (1934v) 8,67 (23 november 1934)]
 • Hijmans, A. (1889-1964)
  Huwelijk en gezinsvorming. Een oproep tot bezinning en eerlijkheid, ’s-Gravenhage (Daamen) 1939 (Kleine sleutelreeks 5) B1-1538
 • Hiltbrunner, Otto (1913-?)
  Kleines Lexikon der Antike. Umfassend die griechisch-römische Welt von ihren Anfängen bis zum Beginn des Mittelalters (6. Jh. n. Chr.), Bern (Francke) [1946] (Sammlung Dalp 14) Bw 105 F 4
 • Hilty, Carl (1833-1909)
  Glück I-III, Leipzig (Hinrichs?) 1919-1920 B1-2383
 • Hincmar (ca806-882, aartsbisschop van Reims)
  Hincmari Archiepiscopi Remensis Opera duos in tomos digesta, ed. cura et stud. Jac. Sirmondi. Lutetiae Parisiorum, S. et G. Cramoisy, 1645 B2-322
 • Hinks, Arthur Robert (1873-1945)
  Einführung in die Astronomie, Bern (Francke) 1946 (Sammlung Dalp 18) B1-2384
 • Hirsch, Emanuel (1888-1972)
  Schöpfung und Sünde in der natürlich-geschichtlichen Wirklichkeit des einzelnen Menschen. Versuch einer Grundlegung christlicher Lebensweisung, Tüebingen (Mohr) 1931 (Beiträge zur systematischen Theologie 1) B1-942
 • Hirsch, Emanuel (1888-1972)
  Zum Fall Dehn, met bijdragen van W. Stapel en F. Grüter, Hgb. 1932 (overdruk) B1-635
 • Hirschberg, Herbert
  Wo promoviere ich? Ein Leitfaden zur Erlangung der Doktorwürde. Nach den neuesten amtlichen Quellen unter Einbezug der deutschen, österreichischen und schweizer Universitäten, Technischen Hochschulen, Landwirtschaftlichen, Tierärtztlichen und Handels-Hochschulen, Berlin-Grunewald (Der Geistige Arbeiter) / Berlin (Dr. Hans Preiss) 1928 Bw 134 C 33
 • Hobbes, Thomas (1588-1679)
  Leviathan, of van de stoffe, gedaente, ende magt van de kerckelyke ende wereltlycke regeeringe, Beschreven door Thomas Hobbes . . . . Tot Amsterdam, by Jacobus Wagenaar . . ., 1667 Bw 133 H 20
 • Hobbes, Thomas (1588-1679)
  Das Naturreich des Menschen, übersetzt und hrsg. von H. Schmalenbach, Stuttgart (Frommann) 1923 (Frommans philosophische Taschenbücher, 4 Gruppe, Natur und Mensch, Band 2) B1-2602
 • Hocedez, Edgar
  Richard de Middleton, sa vie, ses oeuvres, sa doctrine, Louvain (‘Spicilegium sacrum lovaniense’) / Paris (Champion) 1925 (Spicilegium sacrum lovaniense 7) Bw 132 D 3
 • Hodge, Archibald Alexander (1823-1886)
  — en Benjamin B. Warfield, Inspiration, Philadelphia (Presbyterian Board of Publication) 1881 B1-945
 • Hodge, Archibald Alexander (1823-1886)
  Outlines of theology, new edition, rewritten and enlarged, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) 1928 B1-944
 • Hodge, Archibald Alexander (1823-1886)
  Popular lectures on theological themes, Philadelphia (Presbyterian Board of Publication and Sabbath-school work) [1887] B1-943
 • Hodge, Charles Alexander (1797-1878)
  Systematic Theology I-III, London (Nelson) 1888 B1-946
 • Hodgkin, Henry Theodore (1877-1933)
  Living issues in China, New York (Friendship Press) 1932 Bw 132 F 2
 • Hoedemaker, Philippus Jacobus (1839-1910)
  Jakob-Israel. Verklaring van Genesis XXV: vs. 11-50 I-II, Leiden (De Vlieger) 1911 B1-308
 • Hoedemaker, Philippus Jacobus (1839-1910)
  De Mozaïsche oorsprong van de wetten in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri. Lezingen over de moderne schrift-critiek des Ouden Testaments, Leiden (Daamen) 1895 B1-309
 • Hoedemaker, Philippus Jacobus (1839-1910)
  Een onbegrepen denker. Gedachten van Ph. J. Hoedemaker uit zijn werken bijeenverzameld en systematisch gerangschikt door G.D. Noordijk; met een inleidend woord van H. Schokking, Wageningen (Veenman) 1927 B1-948
 • Hoedemaker, Philippus Jacobus (1839-1910)
  Open brief aan Dr. A. Kuyper, naar aanleiding van het conflict tusschen het classicaal bestuur en den Amsterdamschen kerkeraad, in zake het beheer, Utrecht (Van Bentum) 1886 B1-1713
 • Hoedemaker, Philippus Jacobus (1839-1910)
  Zonde en genade. De tijd der Richteren, Amsterdam (Höveker) [1887] B1-310
 • Höffding, Harald (1843-1931)
  Ethik. Eine Darstellung der ethischen Prinzipien und deren Anwendung auf besondere Lebensverhältnisse, übersetzt von F. Bendixen, Leipzig (Reisland) 19012 B1-1534
 • Hoeflinger, Christophorus
  Manuale rituum in SS. Sacrificio Missae et in aliis ecclesiasticis functionibus, observandorum in usum neosacerdotum ex rubricis, S. Rit. Congr. decretis ac probatissimis rubricistis collectum, Ratisbonae (Manz) 18332 B1-2193
 • Hoek, Jacob (1894-1955)
  Karl Barth, Kampen (Kok) 1929 B1-636
 • Hoek, Jacob (1894-1955)
  De sacramenten bij Paulus en de Hellenistische mysterie-religies (diss. VU), Zutphen (?) 1925 B1-311
 • Hoek, Meyer van der —
  Plato. Overzicht van zijn philosophie. De staat, Amsterdam (Van Holkema en Warendorf/Cohen) 1902 (De groote denkers der eeuwen [2]) B1-2498
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  bundel met acht brochures B1-949
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  The calling of the vessels of mercy, Grand Rapids (?) 1938 B1-950
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  Calvin, Berkhof and H.J. Kuiper. A comparison, [Grand Rapids, Mich. (auteur?) 1928?] B1-951
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  The children of promise [Grand Rapids, Mich. (?) s.a.] B1-953
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  Christ the end of the law, Grand Rapids, Mich. (?) 1938 B1-954
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  Doctrinal Review, s.l, s.n., s.a. B1-969
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  Door strijd tot overwinning. Meditaties, Grand Rapids, Mich. [(H. Hoeksema)] 1930 B1-956
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  „Door U alleen” Twaalf leerredenen, [Grand Rapids, Mich. (auteur)] 1927 B1-957
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  Drie scheuren in het fundament der Gereformeerde waarheid. Een kritische verhandeling over de drie punten, aangenomen door de Synode der Chr. Geref. Kerken in 1924, [Grand Rapids, Mich.], [1932] B1-971
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  Essentials of Reformed doctrine, Grand Rapids (?) 1935 B1-959
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  Het evangelie, of De jongste aanval op de waarheid der souvereine genade, Grand Rapids (Mission Committee of the Protestant Reformed Churches) 1933 B1-960
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  De geloovigen en hun zaad, [Grand Rapids, Mich. (C.J. Doorn)], [1930] B1-961
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  God’s absolute sovereignty in predestination, Grand Rapids (?) 1938 B1-972
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  God’s sovereign dealings, Grand Rapids (?) 1938 B1-955
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  Dr. Greydanus stelt gewichtige vragen, s.l., s.n., [1938] B1-962
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  The Heidelberg Catechism for junior catechumens, Grand Rapids (?) 1929 B1-952
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  De hereeniging der Christelijke Gereformeerde en Protestantsche Gereformeerde Kerken. Is ze geëischt, mogelijk, wenschelijk? Referaat geleverd op een conferentie van eenige Christelijke Gereformeerde en Protestantsche Gereformeerde predikanten, [Grand Rapids, Mich. (Reformed Free Publishing Association)], [1939] B1-963
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  In the midst of death, Grand Rapids (Eerdmans) 1943 (The Heidelberg Catechism (an exposition) 1) B1-964
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  Jacob’s election, Grand Rapids (?) 1938 B1-958
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  Een kracht Gods tot zaligheid, of Genade geen aanbod, [Grand Rapids (Reformed Free Publishing Association) 1930] B1-965
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  Een kracht Gods tot zaligheid, of Genade geen aanbod, Grand Rapids (Reformed Free Publishing Association) [1931]2 B1-965
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  De plaats der verwerping in de verkondiging des evangelies, Grand Rapids, Mich. (Mannenvereenigingen van de eerste Protestantsche Gereformeerde Gemeente) [1927] B1-966
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  Predestination. Revealed, not hidden nor confused, Grand Rapids, Mich. (Reformed Witness Hour) [1948] B1-967?
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  Predestination, the heart of the Gospel, Grand Rapids (Reformed Witness Hour/Protestant Reformed Mission Committee) 1949 B1-967?
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  The Protestant Reformed Churches in America. Their origin, early history and doctrine, Grand Rapids, [1936] B1-1759
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  The realization of God’s purpose, Grand Rapids (?) 1938 B1-968
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  The righteousness of God’s sovereign mercy, Grand Rapids (?) 1938 B1-970
 • Hoeksema, Herman (1886-1965)
  The testimony of the righteousness by faith, Grand Rapids (?) 1938 B1-973
 • Hoekstra, Hendrik (1852-1915)
  — e.a., Olie en wijn in de wonden. Beschouwingen over het diakonaat, Kampen (Kok) 19293 B1-2079 [De Reformatie 10 (1929v) 9,71 (29 november 1929)]
 • Hoekstra, Hendrik (1852-1915)
  Het Methodisme. Eene lezing, Zwolle (Tulp) [1899] B1-1997
 • Hoekstra, Sytze (1820-1898)
  Christelijke Geloofsleer I-II, Amsterdam (P.N. van Kampen & Zoon) 1898 B1-974 / Ws 5424/25
 • Hoekstra, Sytze (1820-1898)
  Wijsgeerige Godsdienstleer I-II, Amsterdam (P.N. van Kampen & Zoon) 1894-1895 B1-974a / Ws 5420/1
 • Hoekstra, Tjeerd (1880-1936)
  Dictaat catechetiek, [s.l., s.n.], [1929] (Gestencild) Bw 136 A 10
 • Hoekstra, Tjeerd (1880-1936)
  Dictaat liturgiek, [s.l., s.n.], [1929] (Gestencild) Bw 136 A 9
 • Hoekstra, Tjeerd (1880-1936)
  — uitg., Eenige gezangen in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland, alsmede hare liturgische formulieren gelijk deze vastgesteld zijn door de Generale Synode dier kerken, gehouden te Middelburg in het jaar 1933, Kampen (J.H. Kok) 1934 B1-2185 [De Reformatie 14 (1933v) 39,307 (29 juni 1934); De Reformatie 14 (1933v) 46,345v (17 augustus 1934)]
 • Hoekstra, Tjeerd (1880-1936)
  Geschiedenis der philosophie 2: Patristische periode en Middeleeuwen, Kampen (Kok) 1934 B1-2386
 • Hoekstra, Tjeerd (1880-1936)
  De oorsprong der ziel, Aalten (De Graafschap) [1932] (overdruk uit Gereformeerd Theologisch Tijdschrift) B1-2385
 • Hoekstra, Tjeerd (1880-1936)
  Psychologie en Catechese, Nijverdal (Bosch) 1916 (Rede bij de overdracht van het rectoraat der Theologische School van de Gereformeerde Kerken in Nederland) B1-2081
 • Hoekstra, Tjeerd (1880-1936)
  De psychologie der religie en de ambtelijke vakken, Kampen (Kok) 1913 (Inaugurele rede Kampen) B1-2080
 • Hoekstra, Tjeerd (1880-1936)
  Twijfel, Wageningen (Zomer & Keuning) 19292 B1-2082 [De Reformatie 10 (1929v) 26,207 (28 maart 1930)]
 • Hoekstra, Tjeerd (1880-1936)
  Het Woord Gods in de prediking. Een beoordeeling van Barths Woordtheologie, Kampen (Kok) 1931 (Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School te Kampen op 9 December 1931) B1-637 [‘„Waarde”-bepaling of „mogelijkheid”s-aanvaarding?’, De Reformatie 12 (1931v) 14,106v (1 januari 1932)]
 • Hoen, Cornelis Henrix (1440-1525)
  De Avondmaalsbrief van Cornelis Hoen (1525), in facsimile uitgegeven en van inleiding voorzien door A. Eekhof, ’s-Gravenhage (Nijhoff) 1917 B1-975
 • Hoenen, Petrus (?-1961)
  Philosophie der anorganische natuur, Antwerpen (Standaard-Boekhandel) / Nijmegen (Dekker & Van de Vegt) 19473 (Philosophische bibliotheek) Bw 135 C 15
 • Hoensbroech, Paul von — (1852-1923)
  Het Pausdom in zijne werkzaamheid op maatschappelijk en geestelijk gebied, Leiden (Adriani) 1905 B1-976
 • Hofmann, Rudolf
  Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der Belijdenisschriften van de onderscheidene christelijke Kerkgenootschappen en voornaamste sekten, uit het Hoogduits vertaald door P.J. de Roode, Utrecht (Kemink) 1861 (De Godgeleerde bibliotheek) B1-977
 • Hofstede, Petrus (1716-1803)
  Korte historie van de Synode Nationaal, gehouden binnen Dortrecht in de jaaren 1618 en 1619, uit echte gedenkstukken, en geloofwaardige schrijveren opgemaakt door den procureur van de vaderlandsche kerke. Te Arnhem, by Wouter Troost, 1776 B2-325
 • Hofstede de Groot, Petrus (1802-1886)
  De Groninger godgeleerden in hunne eigenaardigheid. Toespraak aan zijne vroegere en tegenwoordige leerlingen, na vervulde vijfentwintigjarige hoogleeraarsbediening, Groningen (Scholtens) 1855 B1-978
 • Hofstede de Groot, Petrus (1802-1886)
  Geschiedenis der Broederenkerk te Groningen. Eene bijdrage tot de geschiedenis der Hervorming en der roomschgezinde gemeente in deze stad, Groningen (Oomkens) 1832 B1-1760
 • Holdcraft, Paul Ellsworth (1891-?)
  Snappy stories that preachers tell, Baltimore (?) 1932 B1-2083
 • Holder, Wilhelm
  Admonitio de Theodori Bezae, adversus D. Pappum, libello, cum praefatione collegii theologici Tubingensis, Tubingae, excudebat Georgius Gruppenbachius, 1580 B2-96
 • Holder, Wilhelm
  Calvinianus candor. Hoc est de eximia pietate, fide, doctrina et modestia, Theodori Bezae . . . altera admonitio, Tubingae, excudebat Georgius Gruppenbachius, 1582 B2-97
 • Holk, Lambertus Jacobus van — (1893-1982)
  Wat is systematische theologie?, [Arnhem (Van Loghum Slaterus)] 1933 (Instituut voor Systematische Theologie 2) B1-979
 • Holk, Lambertus Jacobus van — (1893-1982)
  Wijsgeerige inleiding tot de godsdienstwetenschap, Haarlem (Tjeenk Willink) 1936 Bw 134 B 4
 • Holl, Karl (1866-1926)
  Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte II: Der Osten [Vorbemerkung von Hans Lietzmann], Tübingen (Mohr) 1928 B1-1761 [De Reformatie 8 (1927v) 37,293 (15 juni 1928)]
 • Hollander, Jacob (1883-?)
  De erfenis der eenvoudigen, 1834-1934. De Afscheiding en wij, ’s-Gravenhage (Lakerveld) 1934 B1-1648
 • Hollaz, David (1648-1713)
  M. Davidis Hollazii, past. quond. Jacobshag. et vicin. synod. praepos. Examinis theologici acroamatici univers. theologiam thet. polem complectentis, commod. cand theol. destin. et ad normam Script. S. concinn. lucidoque ordine digesti editio tertia, infinitis mendis, quae in prior. irrepserunt, repurgata nec non aucta . . . studio et opera Johannis Henrici Hollazii; cum praefatione Alberti Joachimi de Krakevitz . . ., Rostochii & Lipsiae, apud Joh. Henr. Russwormium, 1722 Bw 133 F 4
 • Hollister, Mary Brewster
  Lady Fourth Daughter of China. Sharer of life, Cambridge MA, 1932 (Central Committee on the United Study of Foreign Missions) B1-1930
 • Holtius, Nicolaus (1693-1773)
  Verhandeling over de rechtvaerdigmaking door het geloof, volgens de zuijvere gronden der hervormde leere; hier is bijgevoegt een tweede druk der Godgeleerde verhandeling over het opregt geloof, door denselven auteur, Bolsward (Bredzee) 1851 Bw 130 F 22
 • Holtzmann, Heinrich Julius (1832-1910)
  Die Entstehung des Neuen Testaments, Halle a. Saale, 1904 (Religionsgeschichtliche Volksbücher für die deutsche christliche Gegenwart Heft 11. Die Religion des Neuen Testaments) B1-312
 • Holtzmann, Heinrich Julius (1832-1910)
  Lehrbuch der neutestamentlichen Theologie I-II, Freiburg i.B. [etc.] (Mohr) 1897 (Sammlung theologischer Lehrbücher Bd. 1 und 2) B1-313
 • Holtzmann, Oscar Karl Adolf (1859-?)
  Neutestamentliche Zeitgeschichte, Tübingen (Mohr) 19062 (Grundriss der theologischen Wissenschaften. Reihe 2, Nebenfächer Bd. 2) B1-314
 • Holwerda, Benne (1909-1952)
  De priester-koning in het Oude Testament, Terneuzen (Littooij) 1946 (Inaugurele rede, Kampen, Theologische Hoogeschool van „De Gereformeerde Kerken in Nederland” (vrijgemaakt)) B1-315
 • Holwerda, Benne (1909-1952)
  Tot de dag aanlicht, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) 1950 B1-2084
 • Hommage
  Hommage et Reconnaissance. Recueil de travaux publiés à l’occasion du soixantieme anniversaire du Karl Barth, Neuchâtel (Delachaux & Niestle) 1946 (Cahiers théologiques de l’actualité protestante. Hors serie 2) B1-638
 • Hommes, Nicolaas Jan (1903-1977)
  Het Nieuwe Testament in nieuwe vertaling, op last van het Nederlandsch Bijbelgenootschap door de daartoe benoemde commissie bewerkt; van verklarende aanteekeningen voorzien, Kampen (Kok) 1946 B1-167
 • Hommius, Festus (1576-1642)
  Ivdicivm Synodi Nationalis Reformatorvm ecclesiarvm Belgicarvm, habitae Dordrechti, anno 1618 & 1619 . . . de quinque doctrinae capitibus in ecclesiis Belgicis controversis, promulgatum VI. May [1619]. Dordrechti, apud Iohannem Berewout, & Franciscum Borsalerum, Socios Caninij, 1619 B2-356
 • Hommius, Festus (1576-1642)
  Monster vande Nederlantsche verschillen ofte Belydenisse der Ghereformeerde Kercken in Nederlant, al waer onder elcken artijckel bygevoecht zijn de verschillende artyckelen inde welcke hedensdaechs sommighe leeraers der Nederlantsche kercken, vande aengenome leere schijnen te wijcken, tot gherief vande aenstaende Nationale Synode inde Latijnsche taele t’samen ghestelt ende uytghegheven van Festvs Hommivs . . .; alwaer tot den selvigen eynde bygedaen is D’overeenstemminghe der Nederlantsche synode; alles tot waerschouwinge ende dienste, vande ghemeynte in ouse Nederduytsche spraecke overgheset, door Iohannes a Lodensteyn . . . Tot Leyden, by David Jansz. van Ilpendam, 1618 (De „Harmonie, dat is Overeenstemminge der Nederlandtse synoden, ofte regvlen naer de welcke de kercken worden gheregiert . . ., cortelick by den anderen ghestelt, door S.R.” volgt met eigen titelblad en paginering. S.R. is: Simeon Ruytinck) Bw geb.br. 109,4
 • Hommius, Festus (1576-1642)
  Specimen controversiarvm Belgicarvm, seu Confessio ecclesiarvm reformatarvm in Belgio, cujus singulis articulis subjecti sunt articvli discrepantes, . . . in usum futurae Synodi Nationalis Latine edidit, & collegit Festus Hommius. Addita est in eundem usum Harmonia synodorvm Belgicarvm. Lvgdvni Batavorvm, ex officina Elzeviriana, 1618 (Bevat ook: Harmonia synodorum belgicarum, sive Canones regiminis ecclesiastici in synodis nationalibus, a reformatione in Belgio celebratis . . . breviter in ordinem digesti per S.R. [Simeon Ruytinck]) Bw geb.br. 109,3
 • Hommius, Festus (1576-1642)
  Van de beroepinghe der kercken-dienaren, Ia ende Neen, van Iohannes VVtenbogaert . . . Wt zijn Boeck van ’t Ampt der overheyt in kercklijcke saecken, ende uyt zyne ghedruckte Predicatie over Joan 10, vers. 3. cortelijck ende ghetrouwelijck, van woort tot woort, by een ende teghen malcander ghestelt: op dat d’onpartydighe leser mach oordeelen, welck ghevoelen van beyden met den Woorde Godes best over een comt. [s.l., s.n.], 1610 Bw geb.br. 109,1
 • Honert, Johan van den — (1693-1758)
  Adam en Christus, onderling, uyt de Schrivten van de Twee Verbonden, vergeleken, Te Leiden, by Samuel Luchtmans en zoonen, 1753 Bw 130 F 14
 • Honert, Johan van den — (1693-1758)
  Antwoord van Joan vanden Honert, T.H. soon . . ., dienende om desselvs Verhandeling van de transsubstantiatie der Roomsche Kerke te verdedigen tegen een onlangs uytgekomen boek, genaamt De vaste gronden van het catholyk geloov, wegens het heilig sacrament des autaars, beweert door L. Zeelander I-II. Te Leiden, by Samuel Luchtmans, 1740 Bw 130 F 11-12
 • Honert, Johan van den — (1693-1758)
  Het heilig Hallel of feestgesang der Israeliten, begrepen in den CXIIden en vyv daar aan volgende Psalmen, Leiden, 1727 B2-327
 • Honert, Johan van den — (1693-1758)
  Het Kortbegrip der christelike religie, voor die sig willen begeven tot des Heeren Heilig Avondmaal, ’t welk, met den Heidelbergschen Catechismus, en de Belydenis der Nederlandsche Kerke, doorgaans geplaatst wordt agter de Psalmboeken, Testamenten, en Bibels, die in de huysen, scholen, en kerken deser Landen gebruykt worden, omstandig verklaart, en, op vele plaatsen, met de openbare belydenissen der Gereformeerde en Luthersche kerken vergeleken, Te Leiden, by Samuel Luchtmans, 1741 Bw 130 F 16
 • Honert, Johan van den — (1693-1758)
  De mensch in Christus, soo als hy al en niet bestaat, naar den eisch van den redeliken en evangelischen godsdienst beschreven door Joan vanden Honert, T.H.soon. Te Leiden, by Samuel Luchtmans en Soon, 1749 B2-328
 • Honert, Johan van den — (1693-1758)
  Twede briev van Joan vanden Honert, T.H. soon, professor en predikant te Leiden, aan Do. Nicolaus Holtius, predikant te Koudekerk, over de ampten van den Saligmaker, en over desselvs salving tot die ampten, Te Leiden, by Samuel Luchtmans en zoonen, 1755 Bw 130 F 15
 • Honert, Johan van den — (1693-1758)
  Verhandeling van de transsubstantiatie der Roomsche Kerke. Te Leiden, by Samuel Luchtmans, 1738 Bw 130 F 13
 • Honert, Johan van den — (1693-1758)
  Verklaring der Evangelische Gelykenissen. Voorkomende in het XIII. hoofdstuk des Evangeliums van Mattheus . . . door Joan van den Honert, T.H. Soon . . . Te Leiden, by Samuel en Johannes Luchtmans . ., 1758 B2-329
 • Honert, Taco Hajo van den — (1666-1740)
  Christus afkomst uyt David, betoogt uyt Mariaas erv-dogterschap in het huys van David; en de vereffening van de twee geslagt-kaarten by Mattheus en Lukas te vinden. 3de uytgifte, merkelik verbetert, hier syn bygevoegt eenige akademische en kerkelike vertoogen, van den selven schryver. Te Leiden, by Abraham Kallewier; En in ’s Gravenhage, by Cornelis Boucquet, 1737 B2-331
 • Honert, Taco Hajo van den — (1666-1740)
  Dissertationes historicae, Lugd. Bat., 1738 (I: De creatione mundi. II: De situ Edensis. III: De linguae primaera ejusque propagatione atque inde natis variis dialectis) B2-333
 • Honert, Taco Hajo van den — (1666-1740)
  Nodige voor-bereiding tot ontdekking van de regte meening, des Apostels Paulus in sijnen uitmuntenden Send-briev aan den Romeinen, toegestelt door Tako Hajo vanden Honert . . . Gedrukt tot Leiden, by Frederik Haaring; En tot Franeker, by Leonard Strick, 1698 B2-332
 • Honert, Taco Hajo van den — (1666-1740)
  De waaragtige wegen, die God met den mens houd, uyt een vast grond-beginsel, volgens de ingeschapene en geschreevene openbaaring Gods, afgeleidt, en zaamen-geschakelt. Tweede druk, doorgaans verbetert, en met het geen aan den eersten druk ontbrak, vermeerdert. t’ Amsteldam, by Gerardus en Jacobus Borstius, 1706 Bw 134 F 17
 • Honert, Taco Hajo van den — (1666-1740)
  Willem Deurhofs hardnekkigheid en verlegenheid, in het bemantelen van sijne heilloose gevoelens, uyt sijne gewaande Oplossing van tegenwerpingen en uytvlugten, ontdekt, en aan ’t ligt gebragt. Te Amsteldam, by Jacobus Borstius . . ., 1707 Bw 134 F 17
 • Honig, Anthonie Gerrit (1864-1940)
  Dogmatiek en ethiek, Kampen (Kok) 1930 B1-1535
 • Honig, Anthonie Gerrit (1864-1940)
  Geloof en gelooven. Schrift-overdenkingen voor en na de openbare geloofsbelijdenis, Kampen (Kok) [1928] B1-2085
 • Honig, Anthonie Gerrit (1864-1940)
  Handboek van de Gereformeerde dogmatiek, Kampen (Kok) 1938 B1-980
 • Honig, Anthonie Gerrit (1864-1940)
  Om Gods heilig woord. Eene episode uit den jongsten strijd over het dogma der inspiratie, Kampen (J.H. Kok) 1928 B1-981
 • Honig, Anthonie Gerrit (1864-1940)
  De persoon van den Middelaar in de nieuwere Duitsche Dogmatiek, Kampen (Kok) 1910 (Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School te Kampen, op 6 December 1910) B1-982
 • Honig, Anthonie Gerrit (1864-1940)
  Schrift en ervaring, Kampen (Kok) 1920 (Academische rede Theologische School Kampen) B1-983
 • Honig, Coenraad Johannes
  — en C. Tazelaar, Het huwelijksprobleem in leven en literatuur, Amsterdam (Uitgevers-Mij Holland) [1930] B1-1536
 • Hontheim (Justinus Febronius), Johann Nikolaus von — (1701-1790
  Breviculus modernarum controversiarum, seu Compendium Febronii abbreviati, cum notis eodem authore. Ed. nova, sedulo emendata. Trudonopoli (Smits) 1791 B2-334
 • Hoogleeraren
  Onze hoogleeraren. Portretten en biografieën, Rotterdam (Nijgh & Van Ditmar) 1898 Bw B
 • Hoogveld, Johannes Hendrikus Everardus Jacobus (1878-1942)
  — e.a., De moederkerk, Roermond (Romen) 1930 B1-1156
 • Hoogveld, Johannes Hendrikus Everardus Jacobus (1878-1942)
  — e.a., De stad op den berg. Rome door Roomschen, Baarn (Hollandia-drukkerij) 1923 B1-1346
 • Hoogveld, Johannes Hendrikus Everardus Jacobus (1878-1942)
  Waarheid, Roermond (Romen) [1934] (Wijsgeerige grondbegrippen 6) B1-2359
 • Hoop, Johannes Hermanus van der — (1887-1950)
  Nieuwe richtingen in de zielkunde. Het onbewuste en de persoonlijkheid, Arnhem (Van Loghum Slaterus) 19483 B1-2387
 • Hoor, Foppe Martin ten — (1855-1934)
  Afscheiding en Doleantie in verband met het kerkbegrip, Leiden (Donner) 1890 B1-1714
 • Hoor, Foppe Martin ten — (1855-1934)
  — e.a., Nadere toelichting omtrent de zaak Janssen, Holland, Mich. (Holland Printing Co.) [192?] B1-1006
 • Hoorn, Carolus van —
  Tractatvs Marialis de lavdibvs et praerogativis B.tae Mariae Virginis divisvs in viginti qvatvor conciones . . . avthore . . . Carolo van Hoorn. Cvm dvplici indice copioso . . . Gandavi, typis Maximiliani Graet, 1660 B2-335
 • Hoornbeek, Johannes (1617-1666)
  Institutiones theologicae. Ex optimis auctoribus concinnatae, Lugduni-Batavorum, ex officina Francisci Moyardi, 1658 (Lugduni-Batavorum, typis Severini Matthiae) Bw 133 G 8
 • Hoornbeek, Johannes (1617-1666)
  Johannis Hoornbeeck Summa controversiarum religionis; cum infidelibus, haereticis, schismaticis . . Trajecti ad Rhenum, ex officina Johannis a Waesberge, 1653 Bw 133 G 18
 • Hoorweg, Leendert (1897-1969)
  Ons gezinsleven, Kampen (Kok) 1950 B1-2086
 • Hooykaas, Cornelis Elias (1878-1933)
  Godsdienstig leven in Nederland, Haarlem (Boissevain) 1912 B1-1763
 • Hooykaas, Cornelis Elias (1878-1933)
  Zeven preeken over de Openbaring van Johannes, met houtsneden naar Albr. Dürer en een beschouwing over Dürer’s apocalypse, Huis ter Heide (De Tijdstroom) 1928 B1-316
 • Hoppe, Johann Ignaz (1811-1891)
  Das Gewissen. Mit Einschlus der Gefühle und der Sitten in ihrer Beziehung zum Gewissen, Regensburg (Georg Joseph Manz) 1875 Bw 134 D 20
 • Hornius, Georgius (1620-1670)
  Kerkelyke en wereldlyke historie, van de scheppinge des werelts, tot ’t jaer des Heeren 1666. In ’t Latijn beschreven door Georgius Hornius . . . Waer aen is bygevoegt . . . de . . . historie, sedert den jare 1666. tot 1684. Door Balthazar Becker . . . . Den derden druck. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696. Door Melchior Leydekker . . . . t’Amsterdam, by Abraham van Someren . ., 1696 B2-336
 • Horreüs de Haas, Gerardus (1879-1943)
  Overlevering en waarheid, Assen (Van Gorcum) 1934 (Geschriften van de linker werkgroep van moderne theologen 1) B1-984
 • Horsch, John (1867-1941)
  Modern religious liberalism; the destructiveness and irrationality of modernist theology, with an introduction by James M. Gray, Chicago (The Bible Institute Colportage Association) 19383 B1-985
 • Horst, Lammert van der —
  Inleiding in de hedendaagsche zielkunde, Kampen (Kok) 1936 B1-2388
 • Horstius, Jacobus Merlo (1597-1644)
  Septem tvbae orbis christiani ad reformationem ecclesiasticae disciplinae, toto orbe, et praesertim in Germania, ad praesentivm et graviorvm malorvm, remedium, necessario instituendam excitantes, Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Kinchivm, 1635 B2-337
 • Hospers, Gerrit Hendrik (1864-1949)
  Basic Requisities in our Theological Thinking extr. B1-69
 • Hottinger, Johann Heinrich (1620-1677)
  Joh. Henrici Hottingeri, D. Bibliothecarivs qvadripartitvs. I. pars, quae prolegomenis absolvitur, agit de officio bibliothecarij, bibliothecis, &c. II. De theologia biblica. III. De theologia patristica: cum appendice Leonis Africani hactenus anekdotoi, de scriptoribus Arabicis. IV. De theologia topica; symbolica, & systematica; tam universali, quam particulari. Tiguri, sumptibus Melchioris Stauffacheri, 1664 B2-338
 • Hottinger, Johann Heinrich (1620-1677)
  Joh. Henrici Hottingeri, D. Ktisis hexaemeros, id est, Historiae creationis examen theologico-philologicum, ita institutum, ut opera sex dierum, ex primo Geneseos capita, strictim enarrentur, singulae pene voces, obscuriores cumprimis et emphaticae quaestionibus 164 elucidentur, et ad varios usus accommodentur, Heidelbergae, ex typographeio Samuelis Broun, 1659 Bw 133 E 7
 • Houwink, Roelof Martinus Frederik (1899-1987)
  — e.a., Menschen in de schaduw, ’s-Gravenhage (Daamen) 1938 B1-1824
 • Hove, Jan ten —
  Sommige bijbelgeheimen onthuld met behulp van . . . [getallensymboliek], ’s Gravenhage (Niekerk) 1932 B1-1979
 • Hove, Alfons Maria J. van — (1872-1947)
  De erfzonde, [Antwerpen] (Standaard-Boekhandel), Nijmegen (Dekker & van de Vegt) 1936 (Leerboeken der dogmatica en der apologetica 16) B1-986
 • Hove, Alfons Maria J. van — (1872-1947)
  Het mirakel. Algemeene leer, Antwerpen (Standaard-Boekhandel), Nijmegen (Dekker en van de Vegt) 1932 (Leerboeken der dogmatica en der apologetica 11) (Apologetica III) Bw 134 C 11
 • Hove, Petrus van —
  Apologismus polemicus ad Deut. XVII. de judice controversarium in causis religionis . . . collegit F. Petrus van Hove . . . Antverpiae, typis Joan. Baptistae Carstiaenssens . . ., 1782 titelpagina Nijmegen B2-339
 • Hoven van Genderen, H.A. van den —
  — en P.A. de Rover, Het rijzend licht. Zendingsleesboek, Groningen (Noordhoff) [1936] B1-1931
 • Hovius, J.
  Geschiedeniswaardeering bij Hendrik de Cock, Sneek (Weissenbach) [1947] (Inaugurele rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Theologische school der Christ. Gereformeerde kerken, te Apeldoorn vrijdag 14 november 1947) B1-1649
 • Hovy, J.A.L.
  Het Christelijk geloof, Purmerend (Muusses) 19282 B1-987
 • Huber, Max (1874-1960)
  Internationale politiek en evangelie, [vert. uit het Duits] ; met inl. woord van A. Anema, Utrecht (Ruys) 1924 B1-2705
 • Huber, Samuel (±1547-1624)
  Historische Beschreibung des gantzen Streits, zwischen D. Hunnen und D. Hubern, von der Gnadenwahl, wie derselbige entsprungen, und biss daher zugenomen habe, sampt entdeckung des Ungrunds, so wider alle Warheit davon hin und wider ausgestrewet ist worden. Alles der lieben Christenheit, und unseren Nachkomenen zum besten in Druck gegeben, durch Samuel Hubern. Gedruckt zu S. Johann, in verlegung Johann Eysenbergers, 1597 Bw 134 F 8
 • Hülster, Anton
  Die Christliche Glaubenslehre vom Standpunkt des Methodismus, Cincinnatti (?) 1888 B1-993
 • Hühn, Eugen (1863-?)
  Einführung in die biblischen Bücher des Alten Testaments II: Die geschichtlichen Bücher von den Richtern bis zu Nehemia/Jona, Tübingen (?) 1913 B1-317
 • Huet, Pierre Daniel (1630-1721)
  Petri Danielis Hvetii episcopi Abrincensis . . . Alnetanae qvaestiones de concordia rationis et fidei, quarum libro primo . . . continetur, jvxta exemplar Cadomense et Parisinvm recusae. Lipsiae, apud Joh. Grosii . . ., 1692 B2-340
 • Hugenpoth tot den Beerenclauw, Jan Baptista Constant Carel Cornelis Maria (1816-1877)
  De kloosters in Nederland in 1861, Utrecht (Kemink) 1861 B1-1764
 • Huijser, Philip Jacob (1902-1978)
  De paraenese in de prediking (diss. VU), Franeker (Wever) 1941 B1-2088
 • Huisman, Hero
  Eenige grondwaarheden der christelijke godsdienst, in overeenstemming met Gods Woord, de belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer geref. vaderen, en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper, Appingedam (Van der Ploeg) 1900 B1-1079
 • Huizinga, Johan (1872-1945)
  Erasmus, Haarlem (Tjeenk Willink) 19252 Ws 5534
 • Hulshof, Abraham (1877-1955)
  Geschiedenis van de Doopsgezinden te Straatsburg van 1525 tot 1557 (diss. A’dam GU), Amsterdam (Clausen) 1905 B1-1765
 • Hulsman, Gerrit (1867-1958)
  Het Ethisch Beginsel en de Ethische Richting, Groningen (Noordhoff) 19122 B1-988
 • Hulsman, Gerrit (1867-1958)
  In de distelen en de doornen. Het antwoord op de beoordeelingen van mijn brochure „Het ethisch beginsel en de ethische richting”, Groningen (Noordhoff) 1912 B1-990
 • Hulsman, Gerrit (1867-1958)
  De methode, door Prof. Wildeboer toegepast bij zijn critiek op het O.T., vindt alleen haar eerlijke consequentie in een critiek als door Prof. Holtzmann is geoefend op het N.T., [Utrecht], [1898] (Referaat, gehouden op de Ringvergadering van Haarlem, op 17 September 1897; overdr. uit: Theologische Studiën; Jaargang 16 (1898), p. 65-128) B1-318
 • Hulsman, Gerrit (1867-1958)
  Een onhoudbaar dualisme, Utrecht (?) 1897 B1-989
 • Hulst, Alexander Reinard (1910-1978)
  Het karakter van den cultus in Deuteronomium (diss. Groningen), Wageningen (Veenman) 1938 B1-319
 • Hulst, Lammert Jan (1825-1922)
  Dogmengeschiedenis, Grand-Rapids, Mich. [Hulst], [ca. 1895] (Gehectografeerd) Bw 101 B 32
 • Hulst, Lammert Jan (1825-1922)
  Geschiedenis der idololatrie, Grand-Rapids, Mich. [Hulst], 1895 (Gehectografeerd) Bw 101 B 32
 • Hulst, Lammert Jan (1825-1922)
  Supra en Infra. Een woord van verdediging en toelichting der confessioneel gereformeerde leer en practijk, omtrent de praedestinatie en het genadeverbond, Nijkerk (Callenbach) [1892] B1-991/992
 • Hulst, Lammert Jan (1825-1922)
  Textkritiek, [Grand-Rapids, Mich. (Hulst)], [ca. 1895] (Gehectografeerd) Bw 101 B 32
 • Hulsteijn, Johannes Franciscus van — (J.Fz.) (1906-1995)
  De Gereformeerde kerk te Middelstum, 1835-1935, [Middelstum (Raad der Gereformeerde Kerk)], 1935 B1-1650
 • Humboldt, Friedrich Wilhelm Christian Carl Ferdinand von — (1767-1835)
  Briefe an eine Freundin, Leipzig (Brockhaus) 18703 B1-2389
 • Hume, David (1711-1776)
  Gespräche über natürliche Religion, nach der zwoten Englischen Ausgabe. Nebst einem Gespräch über den Atheismus, von Ernst Platner, Leipzig (Weygand) 1781 Bw 130 F 7
 • Hume, David (1711-1776)
  A treatise of human nature I-II, with introd. by A.D. Lindsay, London, [1920] (Everyman’s Library No.548) B1-2390
 • Hunnicutt, Benjamin Harris (1886-?)
  — and William Watkins Reid, The story of agricultural missions, New York (Missionary Education Movement of the United States and Canada) 1931 Bw 132 F 3
 • Hunnius, Aegidius (1550-1603)
  Articulus sive locus de sacramentis Vet. et Nov. Testamenti, praecipuè de baptismo et coena Domini, Francofvrti ad Moenvm, excvdebat Ioannes Spies, 1592 B2-344
 • Hunnius, Aegidius (1550-1603)
  Assertio sanae et orthodoxae doctrinae de persona et maiestate Domini nostri Iesv Christi, ad dextram virtutis potentiaeque Dei; in vsum studiosae iuuentutis sub forma quaestionum et responsionum proposita. In qva refvtantvr sophismata fvtilissima D. Christophori Pezelii Bremensis, quibus in scripto recens sparso particulam quandam libri Aegidii Hvnnii de sacramentis allatrauit. Francofurti ad Moenvm, excudebat Ioannes Spies, 1591 Bw 130 F 17,1
 • Hunnius, Aegidius (1550-1603)
  Opera Latina D. Aegidii Hunnii . . I-V, Witebergae, typis M. Georgij Mulleri, impensis Iohan. Iacobi Porssij; Francofurti, ex officina Paltheniana, sumtibus Ioannis Iacobi Porsii, 1606-1609 (vijf delen in vier banden) Bw 136 A 4-7
 • Hunnius, Aegidius (1550-1603)
  Opera Latina D. Aegidii Hunnii . . . IV: Complectens Commentarios eivs in epistolas B. Pavli Apostoli, canonicam Ioannis, et eam, quae est ad Hebraeos. V: Continens dispvtationes et orationes academicas, cum tribus comoediis. Witebergae, typis M. Georgij Mulleri, impensis Iohan. Iacobi Porssij; Francofurti, ex officina Paltheniana, sumtibus Ioannis Iacobi Porsii, 1606-1609 (twee delen in één band) B2-342
 • Huré, Charles (1639-1717)
  Dictionnaire universel de l’Ecriture sainte, dans lequel on marque toutes les differentes significations de chaque mot de l’Ecriture . . . A Paris, aux depens de Francois Godard, libraire a Reims, 1715 (A Paris, de l’imprimerie de Jean-Baptiste Coignard) (twee delen) B2-346
 • Hurlbut, Jesse Lyman (1843-1930)
  Sunday half ours with great preachers, s.l., s.n., 1907 B1-2087
 • Hurter, Hugo von — (1832-1914)
  Theologiae dogmaticae compendium in usum studiosorum theologiae I-III, Oeniponte (Libraria Academica Wagneriana) 1888-18896 B1-994
 • Huszar, Karl
  — uitg., De dictatuur van het proletariaat in Hongarije. Authentieke beschrijving van het bolchewistisch schrikbewind; voor Nederland bewerkt en met toelichtingen voorzien door H. Schaapveld, Roermond (Romen & zonen) [1921] B1-2706 [Gereformeerde Kerkbode Classis Gorinchem 8 (1920v) 14 (2 april 1921)]
 • Hutcheson, George (1615-1674)
  Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine propheten door George Hutcheson; getrouwelyk uit het Engelsch vertaalt; met een breede voorreden . . . door Theodorus van der Groe. Leiden (Abraham Kallewier) 1747-1748 (drie delen: 1. Behelsende de prophetien van Hozeas, Joel, en Amos. 2. Behelsende de prophetien van Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, en Zephanja. 3. Behelsende de prophetien van Haggai, Zacharia en Maleachi, voor af zyn gevoegt eenige omstandigheden van des auteurs leven door Alexander Comrie) [eigen opmerking, Gereformeerde Kerkbode van Delft 13 (1925v) 2 (14 maart 1925)]
 • Hutchins, Charles L.
  — ed., The Church hymnal, revised and enlarged in accordance with the action of the general convention of the Protestant Episcopal church in the United States of America, in the year of our Lord 1892, Boston (The Parish Choir) 1920 B1-2197
 • Huttenus, Albertus Arnoldus (1587-1663)
  Bom-ijs van ’t Sacrament des autaers dat is: Vertooninghe vande nietige redenen ende ydele uytvluchten, die Christianus Philalethes heeft weten te halen uyt de Paepsche leeraers, voornemelick uyt den Cardinael R. Bellarmino . . . Deur Albertum Huttenum, bedienaer des H. Evangelii. t’ Amsterdam, voor Pieter Walschaert, 1642 (Tot Hoorn, ghedruckt by Isaac Willemsz. boeck-drucker, op’t Noordt in’t Schrijf-boeck 1642) B2-347
 • Hutter, A.
  Waanzin en kultuur, [Loosduinen (Kleijwegt)] [1930] (Gereformeerde Psychologische Studievereeniging) B1-2392
 • Huxley, Aldous Leonard (1894-1963)
  The perennial philosophy, London (Chatto & Windus) 1947 B1-2393
 • Huygens, Christiaan (1629-1695)
  Nouveau traité de la pluralité des mondes, ou l’on prouve par des raisons philosophiques, que toutes les Planetes sont habitées & sultivées comme notre Terre, ouvrage composé par feu Mons. Hughens . . . traduit du latin en françois par M. D.*** [Dubour]. Amsterdam (Roger) 1718 B2-341
 • Huygens, Constantijn (1596-1687)
  Gebruyck of ongebruyck van ’t orgel in de kercken der Vereenighde Nederlanden beschreeven, opnieuw uitg. door D.N.J. van der Paauw, Rotterdam, [1938] B1-2194
 • Huygens, Gommaire (1631-1702)
  Tractatus historico-theologicus de gratia contra Pelagianos, et semi-Pelagianos, simulque adversus quorumdam catholicorum errores, serviens pro tertio supplemento Brevium Observationum. Delphis, apud Henricum Rhenanum, 1713 B2-348
 • Hylkema, Cornelis Bonnes (1870-1948)
  Oud- en nieuw-calvinisme. Een vergelijkende geschiedkundige studie, Haarlem (Tjeenk Willink) 1911 B1-995
 • Hylkema, Cornelis Bonnes (1870-1948)
  Werkelijkheidstheologie. Hoofdlijnen eener empirische godsdienst-ideologie, Haarlem (Tjeenk Willink) 1932 B1-996
 • Hylkema, George W. (1881-1942)
  — en E.J. Tuuk, First book in Christian doctrine, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) [1920] B1-997
 • Hylkema, George W. (1881-1942)
  — en E.J. Tuuk, Second book in Christian doctrine, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) [1932] B1-997
 • Hylkema, George W. (1881-1942)
  — en E.J. Tuuk, Third book in Christian doctrine, Grand Rapids, Mich. (Eermans) s.a. B1-997
 • Hymnal
  New Baptist Hymnal. Containing standards and gospel hymns and responsive readings, Philadelphia (?) 1934 B1-2195
 • Hymnal
  Reformed press hymnal. An all around hymn book which will meet the requirements of every meeting where Christians gather for praise, Grand Rapids, Mich. (Wm. B. Eerdmans) [1934] B1-2200


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zdeze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000