Bibliotheek Klaas Schilder

W • Waelhens, Alphonse Marie Josef de — (1911-1981)
  La philosophie de Martin Heidegger, Louvain (Éditions de l’Institut Supérieur de Philosophie) [1942] Bw 135 C 23
 • Waeyen, Johannes van der — (1639-1701)
  Johannis vander Waeyen Varia sacra, Franequerae, apud Jacobum Horreum . . ., 1693 Bw 134 H 25
 • Wagenaar, Lutzen Harmens (1855-1910)
  Van strijd en overwinning. De groote Synode van 1618 op ’19, en wat aan haar voorafging voor het Christelijk volk beschreven, Utrecht, 1909 B1-1868
 • Wagener, Ferdinand
  Die romantische und die dialektische Ironie. Ironie I (diss. Freiburg i.B.), Arnsberg i.W., 1931 B1-2622
 • Wageningen, L.F. van — (1876-1956)
  Bosberg I: Fries-pastorale sketse, met ’n voorw. van W.S. Conradie, Hoorn (Edecea) [1951] B1-2156
 • Walaeus, Antonius (1573-1639)
  Censvre ofte oordeel van de professoren der H. Theologie, in de Universiteyt tot Leyden, over de belijdenisse ofte verclaringe van ’tgevoelen der gene, die, inde geunieerde Nederlanden, Remonstranten werden ghenaemt, etc. Door Anthonivm Walaevm . . . tot dienst ende waerschouwinghe der Ghemeynte, inde Nederduytsche sprake uytgegeven. Tot Leyden, voor Bonaventura ende Abraham Elzevier, 1627 Bw 133 F 1
 • Walaeus, Antonius (1573-1639)
  Antonii Walaei S. Sanctae theologiae doctoris . . . Opera omnia I-II, Lvgdvni Batavorvm, ex officina Francisci Hackii, 1643 (twee delen in één band) Bw 130 C 10
 • Walch, Johann Georg (1693-1775)
  Io. Georgii Walchii Bibliotheca theologica selecta, litterariis adnotationibvs instrvcta. Ienae, svmtv Vidvae Croeckerianae, 1757-1765 (vier delen) B2-690
 • Walenburch, Adriaan van — (1609-1669)
  — en Pieter van Walenburch, Examen principiorv fidei. Per Adr. et Petr. de Walenburch . . . Coloniae, apudWilh. Friesse, 1647 [titelblad Nijmegen] B2-691
 • Walenburch, Adriaan van — (1609-1669)
  — en Pieter van Walenburch, Methodvs Avgvstiniana, defendendi & probandi fidem Catholicam, ex solo verbo Dei. Altera editio, auctior & emendatior. Per Adr. & Pet. de Walenbrvch . . . Coloniae Agrippinae, apud Wilhelmvm Friessem . . ., 1647 [titelblad Nijmegen] B2-691
 • Walenburch, Adriaan van — (1609-1669)
  — en Pieter van Walenburch, Adr. et Petr. de Walenbvrch responsio et responsio altera. Ad Christophorvm Scheiblervm . . . Coloniae, apud Wilhelmvm Friessem . . ., 1646 [titelblad Nijmegen] B2-691
 • Walenburch, Adriaan van — (1609-1669)
  — en Pieter van Walenburch, Adr. et Petr. de Walenbvrch responsio ad Iohannem Hvndivm . . . Coloniae, apud Wilhelmvm Friessem . . ., 1647 [titelblad Nijmegen] B2-691
 • Walenburch, Adriaan van — (1609-1669)
  — en Pieter van Walenburch, Tractatvs generales de controversiis fidei. Hac postrema editione conjunctim editi . . . . Coloniae, apud Ioannem Wilhelmum Friessem juniorem, 1670 Bw 132 C 8
 • Walenburch, Adriaan van — (1609-1669)
  — en Pieter van Walenburch, Tractatvs speciales de controversiis fidei. Coloniae, apud Ioannem Wilhelmum Friessem juniorem, 1670 Bw 132 C 9
 • Wallace, William (1844-?)
  Prolegomena to the study of Hegel’s philosophy and expecially of his logic, Oxford (Clarendon Press) 1894 B1-2374
 • Walther, Wilhelm (1846-1924)
  Lehrbuch der Symbolik. Die Eigentümlichkeiten der vier christlichen Hauptkirchen vom Standpunkt Luthers aus dargestellt, Leipzig (Deichert) 1924 (Sammlung Theologischer Lehrbücher) B1-1434
 • Warburton, John (1776-1857)
  Weldadigheden van een Verbonds-God, zijnde een verhaal van eenige van des Heeren handelingen in voorzienigheid en genade, met John Warburton, in twee deelen uit het Engelsch bew. door D. Schot, Tholen [voorw. van J.C. Philpot], waaraan toegevoegd een verhaal van des autheurs laatste dagen [door John Warburton jr., met voorw. van J.C. Philpot]. Tholen (P.K. Baaij) [1927] B2-692
 • Warfield, Benjamin Breckinridge (1851-1921)
  Biblical doctrines, New York (Oxford University Press) 1929 Bw 134 C 2 / B1-1435
 • Warfield, Benjamin Breckinridge (1851-1921)
  Calvin and Calvinism, New York (Oxford University Press) 1931 Bw 134 C 5
 • Warfield, Benjamin Breckinridge (1851-1921)
  Christology and criticism, New York (Oxford University Press) 1929 Bw 134 C 3
 • Warfield, Benjamin Breckinridge (1851-1921)
  Critical reviews, New York (Oxford University Press) 1932 Bw 134 C 10
 • Warfield, Benjamin Breckinridge (1851-1921)
  ‘The Idea of Systematic Theology’, overdruk uit ? B1-1436
 • Warfield, Benjamin Breckinridge (1851-1921)
  The inspiration and authority of the Bible, ed. by Samuel G. Craig; with an introduction by Cornelius Van Til, Philadelphia, Penn. (Presbyterian and Reformed Publishing Company) 1948 Bw 134 C 1
 • Warfield, Benjamin Breckinridge (1851-1921)
  The Lord of glory. A study of the designations of our Lord in the New Testament with especial reference to his deity, New York (American Tract Society) 1907 Bw 134 D 1
 • Warfield, Benjamin Breckinridge (1851-1921)
  Perfectionism I-II, New York (Oxford University Press) 1931 Bw 134 C 7-8
 • Warfield, Benjamin Breckinridge (1851-1921)
  The plan of salvation. Five lectures delivered at the Princeton Summer School of Theology, June, 1914, Grand Rapids (Eerdmans) 19352 B1-1437
 • Warfield, Benjamin Breckinridge (1851-1921)
  Studies in Tertullian and Augustine, New York (Oxford University Press) 1930 Bw 134 C 4
 • Warfield, Benjamin Breckinridge (1851-1921)
  Studies in theology, New York (Oxford University Press) 1932 Bw 134 C 9
 • Warfield, Benjamin Breckinridge (1851-1921)
  The Westminster Assembly and its work, New York (Oxford University Press) 1931 Bw 134 C 6
 • Warichez, Joseph
  Les „Disputationes” de Simon de Tournai. Texte inédit, Louvain (Spicilegium Sacrum Lovaniense) 1932 (Spicilegium sacrum lovaniense 12) Bw 132 D 10
 • Warneck, Johannes
  Die Lebenskräfte des Evangeliums. Missionserfahrungen innerhalb des animistischen Heidentums, Berlin (Warneck) 19227 B1-1959
 • Water, Willem te — (1698-1764)
  De bekeeringe van den moordenaar aan het kruis, even voor zynen doot . . . Amsteldam, 1734 B2-410
 • Waterink, Jan (1890-1966)
  Het gereformeerd beginsel en de richtlijnen voor de didactiek, Amsterdam (De Standaard) 1937 (Voor onderwijs en opvoeding 35) B1-2623
 • Waterink, Jan (1890-1966)
  Hoofdlijnen der zielkunde, Wageningen (Zomer & Keuning) [1934] B1-2625
 • Waterink, Jan (1890-1966)
  Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding, Wageningen (Zomer & Keuning) [1936] (Rede Vrije Universiteit Amsterdam 20 Oct. 1936) B1-2624
 • Waterink, Jan (1890-1966)
  Ons zieleleven, Wageningen (Zomer en Keuning) 1939 B1-2626
 • Waterink, Jan (1890-1966)
  De oorsprong en het wezen van de ziel, Wageningen (Zomer en Keuning) [1930] B1-2627
 • Waterink, Jan (1890-1966)
  Vrijheidszin of aantrekkingskracht van discipline bij de jeugd van deze tijd, 1936 B1-2628
 • Waterink, Jan (1890-1966)
  Wij, Calvinisten . . . nu, Franeker (Wever) 1945 B1-2752
 • Watson, Thomas (1620-1689/90)
  A body of practical divinity, consisting of above one hundred and seventy six sermons on the Lesser Catechism composed by the reverend Assembly of divines at Westminster. With a supplement of some sermons, . . . together with The art of divine contentment. To which is added, Christ’s various fulness, by the same author, never before printed in the former editions of this book. The fifth edition much corrected. Glasgow, printed by John Hall, for the publisher James Tweedie . . ., 1759 Bw 133 D 11
 • Wattjes, Johannes Gerhardus (1879-1944)
  Practische wijsbegeerte, Delft (Meinema) 1924 B1-2630
 • Wattjes, Johannes Gerhardus (1879-1944)
  Wijsgeerige gedachten over het huwelijk, Delft (Meinema) [1925] B1-2629
 • Watts, Isaac (1674-1748)
  Predikaatsien over verscheide godgeleerde en zedelyke onderwerpen . . . door Isaak Watts . . . Na den zesden druk uit het Engelsch vertaald. Met een voorreden . . . door Johannes Boskoop . . . Te Amsterdam, by Jacobus Haffman . . ., 1748-1749 (twee delen) B2-693
 • Weber, Friedrich Wilhelm (1813-1894)
  Kurzgefasste Einleitung in die heiligen Schriften Alten und Neuen Testamentes. Zugleich ein Hilfsmittel für kursorische Schriftlektüre, für höhere Schulen und gebildete Schriftleser, völlig neu bearbeitet von Heinrich Weber, München (Beck) 1907 B1-536
 • Weber, H.
  Ueber Causalität in den Naturwissenschaften, Leipzig (?) 1881 B1-2636
 • Weg, Arie van de — (1902-1966)
  Mystiek bij Paulus, Baarn (Bosch & Keuning) [1949] (Bibliotheek van boeken bij de Bijbel) B1-1633
 • Wehrung, Georg (1880-1959)
  Geschichte und Glaube. Eine Besinnung auf die Grundsätze theologischen Denkens, Gütersloh (Bertelsmann) 1933 Bw 132 E 11
 • Weinel, Heinrich (1874-1936)
  Biblische Theologie des Neuen Testaments. Die Religion Jesu und des Urchristentums, Tübingen (Mohr) 1913228 (Grundriss der theologischen Wissenschaften 3. Teil, 2. Band) B1-537
 • Weinel, Heinrich (1874-1936)
  Jesus im neunzehnten Jahrhundert, Tübingen (Mohr) 19143 (Lebensfragen, Schriften und Reden 16) B1-1438
 • Weiss, Albert Maria (1844-1925)
  Apologie des Christentums I-IV, Freiburg i.B. (Herder) 1904-19084 B1-1439
 • Weisweiler, Heinrich
  Maitre Simon et son groupe „De sacramentis”. Textes inédits, appendice: Pierre le Mangeur „De sacramentis”. Texte inédit, Raymond M. Martin, Louvain (Spicilegium Sacrum Lovaniense) 1937 (Spicilegium sacrum lovaniense 17) Bw 132 D 11
 • Wellhausen, Julius (1844-1918)
  — e.a., Die christliche Religion mit Einschluss der israelitisch-jüdischen Religion, Berlin (Teubner) 1906 (Die Kultur der Gegenwart, Teil 1, Abteilung 4) B1-1239
 • Wely, Joseph Johannes Christianus van — (1882-1963)
  Met Jesus. Een bundel Christusgedachten uit de Engelsche mystiek, door een Karthuizer; uitg. en ingel. door Jos. van Wely, Roermond [etc.] (Romen) [1933] B1-1634
 • Wendel, Friedrich (1886-?)
  Die Kirche in der Karikatur. Eine Sammlung antiklerikaler Karikaturen, Volkslieder, Sprichwörter und Anekdoten, Berlin („Der Freidenker”) 1927 B1-2157 [De Reformatie 8 (1927v) 28,218v (13 april 1928)]
 • Wendland, Johannes (1871-1947)
  Handbuch der Sozialethik. Die Kulturprobleme des Christentums, Tübingen (Mohr) 1916 B1-1594
 • Wendland, Paul (1864-1915)
  Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum. Die urchristlichen Literaturformen, Tübingen (Mohr) 19122/3 (Handbuch zum Neuen Testament Band 1, Teil 2, 3) B1-538
 • Wendt, Hans Hinrich (1853-1928)
  System der christlichen Lehre I, Göttingen (Vandenhoeck und Ruprecht) 1906 B1-1440
 • Werenfels, Samuel (1657-1740)
  Bondel van theologische verhandelingen, door den Heere Samuel Werenfels. Amsterdam, Balthazar Lakeman, 1723 B2-695
 • Werenfels, Samuel (1657-1740)
  Samuelis Werenfelsii Opuscula theologica, philosophica et philologica. Editio altera, ab auctore recognita, emendata et aucta. Lausannae & Genevae, sumptibus Marci-Michaelis Bousquet & sociorum, 1739 B2-694
 • Wernle, Paul (1872-1939)
  Einführung in das theologische Studium, Tübingen (Mohr) 19213 B1-108a
 • Wessel, Jan Hendrik
  De leerstellige strijd tusschen Nederlandsche Gereformeerden en Doopsgezinden in de zestiende eeuw (diss. Groningen) Assen (Van Gorcum) 1945 (Van Gorcum’s historische bibliotheek 31) B1-1441
 • Wessels, Andreas Marinus (1895-1952)
  God ons een Schild. Uit het kerkelijk leven der Gereformeerde kerken op Zuid-Beveland 1836-1936, Goes, [1936] B1-1667
 • Westcott, Brooke Foss (1825-1901)
  The Epistle to the Hebrews. The Greek text with notes and essays, London [etc.] (Macmillan) 18922 B1-539
 • Westcott, Brooke Foss (1825-1901)
  The New Testament in the original Greek, the text revised by Brooke Foss Westcott and Fenton John Anthony Hort, Student’s edition with lexicon N.T., 1946 B1-161a
 • Westerholt, Johannes (fl.1618)
  Disputatio de origine Symboli Apostolici: quam, . . . praeside Matthia Martinio, s. liter. professore in schola Bremensi, . . . defendendam suscipit Johannes Westerholt Vesaliensis, ad d. 21. Septemb. . . Bremae, apud Thomam Villerianum, 1618 Bw 130 F 29,2
 • Westerhuis, Johannes (1851-1910)
  Historisch overzicht van de opleidingskwestie in de Gereformeerde kerken, [Kampen] (Persvereeniging „De Wachter”) [1908] B1-1842
 • Westerink, Hendrik Jan (1904-1964)
  Het Koninkrijk Gods bij Paulus (diss. VU), Hilversum (Schipper) 1937 B1-540
 • Westermann, E.
  Kurze Skizze der Wahrheit des Menschen. Eine Versöhnung zwischen Monismus und wahrster Religion, Leipzig (?) 1911 B1-2631
 • Weston, Henry Griggs (1820-1909)?
  Constitution and polity of the New Testament Church, Philadelphia (American Baptist Publication Society) 1895 B1-1015??
 • Wet, Casparus Jan Hendrik de —
  Die Bybel en die Christus van die Bybel, Potchefstroom (Kalvyn Jubileum Boekefons) 1931 B1-541
 • Weyden, Johan Benedictus van der — (1899-1952)
  De stamboom van het existentialisme. Een studie voor meer gevorderden in wijsgerig denken, Deventer (Kluwer) [1948] Bw 132 F 15
 • Weyl, Hermann (1885-1955)
  Die heutige Erkenntnislage in der Mathematik, Erlangen (Weltkreis-Verlag) 1926 (Sonderdrucke des Symposion, Heft 3) Bw 132 E 7
 • Whitaker, William (1548-1595)
  Gvilielmi Whitakeri Anglobritanni Lancastrensis . . . Opera theologica, dvobvs tomis nunc primum collecta, svbivncta est ad primi tomi finem, de auctoris vita & morte descriptio, Avreliae Allobrogvm [= Genevae], svmptibvs Samvelis Crispini, 1610 (twee delen in één band) Bw 130 B 4
 • Whittaker, Thomas (1856-1935)
  The metaphysics of evolution, with other essays (new and republished), Cambridge (University Press) 1928 Bw 134 D 24
 • Whyte, Alexander (1837-1921)
  Bible characters I-VI, Edinburgh [etc.] (Oliphants) [ca. 1896-1902] B1-542
 • Wichelhaus, Johannes (1819-1858)
  Akademische Vorlesungen über biblische Dogmatik . . . Die drei ersten Hauptstücke herausgegeben von A. Zahn, Halle (?) 1875 B1-1442
 • Widmann, Josephus (1725-?)
  Institutiones universae theologiae dogmatico-polemico-speculativae, et moralis practicae praelectionibus publicis in episcopali et academico lycaeo Eustettensi accommodatae I-VI, Augustae Vindelicorum (Impensis Ignatii Wagner) 1775-1776 Bw 134 E 9-14
 • Wielandt, Rudolf
  Das Programm der Religionspsychologie, Tübingen (Mohr) 1910 (Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte 62) B1-1443
 • Wielenga, Bastiaan (1873-1949)
  De Bijbel, het licht voor de kunst, Kampen (Kok) 1939 B1-543
 • Wielenga, Bastiaan (1873-1949)
  Bijbel, de Statenvertaling in nieuwen verkorten vorm uitgegeven als boek van letterkundige schoonheid, Amsterdam (Van Holkema & Warendorf) [1940] B1-157
 • Wielenga, Bastiaan (1873-1949)
  De genezing op het gebed, Kampen (Kok) 1918 (Schild en pijl, jaargang 1, aflevering 5) B1-2158
 • Wielenga, Bastiaan (1873-1949)
  Het huis Gods. Kort begrip der geschiedenis van de Gereformeerde kerk, Kampen (Kok) 1929 B1-1869
 • Wielenga, Bastiaan (1873-1949)
  In de school der wijsbegeerte, Amsterdam (Holland) 1924 B1-2632
 • Wielenga, Bastiaan (1873-1949)
  Ons doopsformulier, Kampen (Kok) [1920]2 B1-1445
 • Wielenga, Bastiaan (1873-1949)
  De Reformatie van ’34, Kampen (Kok) 1933 B1-1668
 • Wielenga, Bastiaan (1873-1949)
  Het wezen van het Christendom, Kampen (Kok) [1937] B1-1446
 • Wielenga, Gerrit (1872-1924)
  Paulus in zijn leven en werken voor de gemeente geteekend, Kampen (Kok) 1917 B1-544
 • Wielenga, Gerrit (1872-1924)
  De wonderen van den Zaligmaker, met een voorrede van H. Bavinck, Kampen (?) 1911 B1-545
 • Wiersinga, Hendrik Albert (1896-1969)
  Perspectief in het Nieuwe Testament, Baarn (Bosch & Keuning) [1951] (Bibliotheek van boeken bij de Bijbel) B1-546
 • Wiersinga, Willem Arentinus (1897-1980)
  Lucas Lindeboom, een koninklijk evangelist 19 jan. 1845 - 4 jan. 1933, s.l. (Zendingsstudie-raad) 1940 (Lichtstralen op den akker der wereld, 45e jaargang, no.4-5) B1-2103
 • Wiese, Leopold Max Walter von — (1876-1969)
  Ethik in der Schauweise der Wissenschaften vom Menschen und von der Gesellschaft, Bern (Francke) 1947 Bw 133 B 12
 • Wiesenhütter, Alfred (1884-1936)
  Die Passion Christi in der Predigt des deutschen Protestantismus von Luther bis Zinzendorf, Berlin (Furche-Verlag G.m.b.H) 1930 B1-2159
 • Wigand, Johann (1523-1587)
  De Deo contra Arianos novos, nvper in Polonia exortos, [Frankfurt am Main], excvdebat Petrvs Brvbachius, 1566 Bw 134 G 19
 • Wigand, Johann (1523-1587)
  De generatione Filii Dei, an cogitando generetvr? Rationes pro et contra allatae, et collectae. Addita est praefatio M. Conradi Schluesselburgii Saxonis, in qua argumentum libelli huius explicatur. Francofvrti ad Moenvm, excvdebat Ioannes Spies, 1590 Bw 130 F 17,3
 • Wigand, Johann (1523-1587)
  De sacramentarijsmo dogmata et argvmenta, ex quatuor patriarchis sacramentariorum, Carlstadio, Zwinglio, Oecolampadio, Calvino potissimum, & quibusdam aliis, item de schismate sacramentario, Lipsiae, Georgivs Defnervs, 1584 B2-696
 • Wigand, Johann (1523-1587)
  De Sacramentarijsmo, dogmata et argvmenta ex qvatvor patriarchis sacramentariorum, Carlstadio, Zvvinglio, Oecolampadio, Calvino potissimum, et quibusdam alijs, item: De schismate sacramentario, quasi in vnum corpus redacta; additus geminus index, prior locorum Scripturae passim ab autore hoc opere explanatorum, alter rerum atque verborum obseruatione dignorum. Lipsiae, Georgivs Defnervs imprimebat, 1585 (Bevat ook met eigen titelblad: Exegesis colloqviorum aliqvot, cvm sacramentariis habitorvm) Bw 133 E 16
 • Wigand, Johann (1523-1587)
  De Stancarismo, dogmata et argvmenta cvm solvtionibvs, qvibus praemissa est Methodus de mediatione Christi, collecta per Iohannem VVigandvm; accessit geminus index, vnus locorum Scripturae in hoc opere explicatorum, alter rerum. Lipsiae, Georgivs Defnervs excvdebat, 1585 Bw 133 E 16
 • Wigand, Johann (1523-1587)
  Sunta,gma, sev corpvs doctrinae Christi, ex Novo Testamento tantum, methodica ratione, singulari fide et diligentia congestum, per Iohannem VVigandvm, Matthaevm Ivdicem. Nunc denuo, non paucis in locis priore editione et locupletius et emendatius, in publicum prodit, cum rerum et verborum, itemque locorum Scripturae obiter explicatorum, locuplete ac gemino indice. Basileae, svmptibvs Ioannis Oporini, 1560 Bw 133 E 17
 • Wiggers, Johannes (1571-1639)
  Ioannis Wiggers Diestensis, S. Theologiae doctoris, . . . Commentaria de virtvtibvs thelogicis, fide, spe, charitate cvm annexis de quibus tractat D. Thomas in 2. 2. a quaest. I. vsque ad quaest. XLVI. Lovanii, typis Cornelii Coenestenii, 1640 Bw 132 C 2
 • Wiggers, Johannes (1571-1639)
  Ioannis Wiggers Diestensis, S. Theologiae doctoris, . . . Commentaria de ivre et ivstitia caeterisqve virtvtibvs cardinalibvs cvm adnexis de quibus tractat diuus Thomas in 2. 2. a quaest. 47. vsque ad quaest. 171. Lovanii, apud Corn. Coenestenivm, & Ioannem Oliverivm, 1639 Bw 132 C 2
 • Wiggers, Johannes (1571-1639)
  Ioannis Wiggers . . . In primam partem d. Thom. Aquinatis commentaria de Deo Trino & Vno, de angelis, & operibus sex dierum. Lovanii. Ex Officina Bernardini Masii . . ., 1641 B2-632
 • Wiggers, Johannes (1571-1639)
  In primam secvndae Divi Thomae Aquinatis commentaria Ioannis Wiggers . . . Editio altera correctior. Lovanii, apud Ioannem Oliverivm & Corn. Coenestenivm, 1634 B2-632
 • Wijck, Bernard Hendrik Cornelis Karel van der — (1836-1921)
  Zielkunde I, Groningen (J.B. Wolters) 1872 (niet verder verschenen) B1-2641
 • Wijminga, Pieter Janszn (1858-1913)
  Festus Hommius (diss. VU), Leiden (Donner) 1899 B1-1762
 • Wijnaendts Francken, Cornelis Johannes (1863-1944)
  Het vraagstuk van den vrijen wil, Haarlem (Tjeenk Willink) 1912 B1-2642
 • Wijnaendts Francken, Cornelis Johannes (1863-1944)
  Wereldbeschouwing en godsdienstig bewustzijn. Inleiding tot de godsdienstpsychologie, Haarlem (Tjeenk Willink) 1923 B1-1462
 • Wijnpersse, Alice Gerarda Maria van de — (zuster Hildegarde)
  De dietse vertaling van Suso’s Horologium aeternae sapientiae (diss. Utrecht), Groningen (Wolters) 1926 B1-1627 [De Reformatie 6 (1925v) 51,364v (17 september 1926)]
 • Wild (Ferus), Johann (1495-1554)
  In sacrosanctvm Iesv Christi Domini nostri Evangelivm secvndvm Ioannem, pie & eruditae iuxta catholicam doctrinam enarrationes, pro concione explicate, anno Domini 1536. Moguntiae, accessit operi, eiusdem diui Ioannis apostoli epistola prima, itempro concione non minus erudite quam pie enarrata, Moguntiae in summa aede, anno 1545, per Ioannem Ferum . . . Antverpiae, Apud Mar. Nutium . ., 1556 B2-258
 • Wildschut, Antoon Adrianus
  Jeremia, de profeet van het Rijk Gods, Baarn (Bosch & Keuning) [1947] (Bibliotheek van boeken bij den Bijbel) B1-547
 • Willem van Saint-Thierry (1085-1148)
  Un traité de la vie solitaire de Guillaume de Saint-Thierry I-II, édition critique du texte latin [et] traduction française, precédée d’une introduction et de notes doctrinales par M.-M. Davy, Paris (Vrin) 1940-1946 (Études des philosophie medievale 29,1-2) Bw 132 D 15-16
 • Willemsen, B.W.
  Van menschenwee en van menschenbaat (ervaringen en inzichten op het terrein der armenverzorging), [Arnhem (Meijer) 1927] B1-2160
 • Williams, Henry W.
  A Manual of Natural and Revealed Theology, London (T. Woolmer) 18832 B1-1447
 • Wilma (Vermaat) (1873-1967)
  Leven en werken van Joseph Wittig. Een wonder van God, Amsterdam (Holland) 1939 B1-1453
 • Winchester, Elhanan
  Twee leerredenen, Amsterdam, 1798 B2-675
 • Winckel, Willem Frederik August (1852-1945)
  De strik gebroken, Utrecht (Bootsma) 1936 B1-1727
 • Windeck, Johannes Paulus
  Controversiae de mortis Christi efficacia, inter Catholicos et Calvinistas hoc tempore dispvtatae, in quibus CCLXXXVI. argumentis, Calvinistarum errore destructo, confirmatur veritas catholica . . . auctore Joanne Pavlo VVindeck. Coloniae Agrippinae, ex officina typographica Arnoldi Quentelij, 1603. B2-697
 • Windelband, Wilhelm (1848-1915)
  Die Geschichte der neueren Philosophie in ihrem Zusammenhange mit der allgemeinen Kultur und den besonderen Wissenschaften dargestellt I-II, Leipzig (Breitkopf & Härtel) 19227/8 [K. Schilder Erlangen 13 - 5 - ’30] Ws 5360/1
 • Windelband, Wilhelm (1848-1915)
  Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, Tübingen (Mohr) 19105 Ws 5362
 • Windisch, Hans (1881-1935)
  — en M.C. van Mourik Broekman, Brunner’s „Mittler”, Assen (Van Gorcum) 1929 (Studieclub van moderne theologen, vlugschrift 9) B1-748
 • Windisch, Hans (1881-1935)
  Taufe und Sünde im ältesten Christentum bis auf Origines. Ein Beitrag zur altchristlichen Dogmengeschichte, Tübingen (Mohr) 1908 B1-1449
 • Windisch, Hans (1881-1935)
  De tegenwoordige stand van het Christusprobleem, Assen (Van Gorcum) 19252 (Studieclub van moderne theologen, vlugschrift 1) B1-1448
 • Winer, Johann Georg Benedict (1789-1858)
  Biblisches Realwörterbuch: zum Handgebrauch für Studirende, Kandidaten, Gymnasiallehrer und Prediger, I-II, Leipzig (Reclam) 1833-18382 B1-109
 • Winkelman, Petrus Henricus (1911-?)
  Remonstranten en katholieken in de eeuw van Hugo de Groot (diss. Nijmegen), Nijmegen (Centrale Drukkerij) 1945 B1-1450
 • Winterswyl, Ludwig Athanasius (1900-1942)
  Das eucharistische Hochgebet der altkatholischen Liturgien, overdruk uit: ? B1-2240
 • Winzen, D.
  Die Sakramentenlehre der Kirche . . ., s.l., s.n., 1932 (overdruk) B1-627
 • Wisse, Gerard (1873-1957)
  Het apologetisch element in de bediening des Woords, Utrecht (Kemink) 1928 (inaugurele rede, Utrecht, 2 oktober 1928) B1-2161
 • Wisse, Gerard (1873-1957)
  Christelijke wereldbeschouwing en moderne arbeidersbeweging, Kampen (Kok) 1910 B1-2753
 • Wisse, Gerard (1873-1957)
  Christelijke wetenschap en de opleiding tot arts, Utrecht (?) 1909 B1-2634
 • Wisse, Gerard (1873-1957)
  Gereformeerde Geloofsleer, Kampen (Kok) 1911 B1-1451
 • Wisse, Gerard (1873-1957)
  Lijkverbranding, Kampen (Bos) 1914 B1-1595
 • Wisse, Gerard (1873-1957)
  De moderne theosophie, Kampen (Kok) 1909 B1-2019
 • Wisse, Gerard (1873-1957)
  Het pessimisme, Kampen (Bos) 1907 B1-2633
 • Wisse, Gerard (1873-1957)
  Het spiritisme. Een critische bijdrage, Kampen (Kok) 1913 B1-2034
 • Wisse, Gerard (1873-1957)
  De theosophie en hare dwaalleer, Leiden (Buurman & De Kler) 1917 B1-2020
 • Wit, Dirk de — (1880-1965)
  Een boetgezant. Dr. Mr. W. van den Bergh in zijn leven en arbeid geschetst, Rotterdam (Libertas) 1920 B1-1728 [Gereformeerde Kerkbode Classis Gorinchem 8 (1920v) 1 (2 oktober 1920)]
 • Wit, Dirk de — (1880-1965)
  Kudde en herder. Van kerkelijk Kootwijks verleden en heden, Utrecht (Ruys) 1911 B1-1729
 • Witsius, Hermannus (1636-1708)
  Hermanni Witsii Aegyptiaca, et Dekafulon. Sive, de Aegyptiacorum sacrorum cum Hebraicis collatione libri tres. Et de decem tribubus Israelis liber singularis. Accessit Diatribe de legione fulminatrice Christianorum, sub imperatore Marco Aurelio Antonino. Basileae. Apud Joh. Rudolphum Im-Hoff, 1739 B2-698
 • Witsius, Hermannus (1636-1708)
  Hermanni Witsii Exercitationes sacrae in symbolum quod apostolorum dicitur et in orationem dominicam. Basileae, apud Joh. Rudolphum Im-hoff, 1739 B-699
 • Witsius, Hermannus (1636-1708)
  Hermanni Witsii Meletemata Leidensia. Quibus continentur praelectiones de vita et rebus gestis Pauli Apostoli. Nec non dissertationum exegeticarum duodecas. Denique commentarius in epistolam Judae Apostoli. Lugd. Batavorum, apud Jordanum Luchtmans, 1703 [titelblad Nijmegen] B2-703
 • Witsius, Hermannus (1636-1708)
  Hermanni Witsii Meletemata Leidensia: quibus continentur praelectiones de vita et rebus gestis Pauli Apostoli, nec non dissertationum exegeticarum duodecas, denique commentarius in epistolam Judae Apostoli. Basileae. Apud Joh. Rudolphum Im-Hoff, 1739 B2-698
 • Witsius, Hermannus (1636-1708)
  Miscellaneorum sacrorum libri IV. Lugd. Bat. [etc.], 1695-1700 B2-704
 • Witsius, Hermannus (1636-1708)
  Hermanni Witsii Miscellaneorum sacrorum libri IV, quibus de prophetis et prophetia, de tabernaculi Levitici mysteriis, de collatione sacerdotii Aaronis et Christi, de seculo hoc et futuro, de sensu epistolarum apocalypticarum, de schismate donatistarum, diligentur et prolixe disseritur . . . . Editio nova, ab auctore recognita, & praefatione aucta. Lugduni Batavorum, apud Conradum Meyerum, 1736 B2-705
 • Witsius, Hermannus (1636-1708)
  Hermanni Witsi . . . De oeconomia foederum Dei cum hominibus, libri quatuor. Editio 2a. Leovardiae, 1685 B2-706
 • Witsius, Hermannus (1636-1708)
  Hermanni Witsii de oeconomia foederum Dei cum hominibus, libri quatuor. Ex recensione Auctoris, prioribus multo emendatior & auctior. Basileae, apud Joh. Rudolphum Im-Hoff, 1739 B2-707
 • Witsius, Hermannus (1636-1708)
  Oeffeningen over de grondstukken van het algemeyne christelijke geloove, en het Gebed des Heeren: tot ophelderinge der waarheid, en aandrang ter godzaligheid. In het Latijn beschreven door Hermannus Wits . . . Nu, ten dienste onzer landzaten, in het Nederduits vertaald. Ook zijn ’er bygevoegd twee predikatien, en gedigten, van den zelven auteur. Tot Delft, by Adriaan Beman, 1700 [titelblad Nijmegen] B2-700
 • Witsius, Hermannus (1636-1708)
  Oeffeningen over de grondstukken van het algemeyne christelijke geloove, en het Gebed des Heeren: tot ophelderinge der waarheid, en aandrang ter godzaligheid, in het Latijn beschreven door Hermannus Wits . . . Nu, ten dienste onzer landzaten, in het Nederduits vertaald. Ook zijn ’er bygevoegd twee predikatien, en gedigten, van den zelven auteur. Den tweeden druk. Te Delft, by Adriaan Beman, 1723 [titelblad Nijmegen] B2-701
 • Witsius, Hermannus (1636-1708)
  Oeffeningen over de grondstukken van het algemeyne christelyke geloove, en het Gebed des Heeren: tot ophelderinge der waarheid, en aandrang ter godzaligheid, in het Latyn beschreven door Hermannus Wits . . . nu . . . in het Nederduits vert.; ook zyn ’er bygevoegd twee predikatien, en gedigten, van den zelven auteur. De derde druk. Te Rotterdam, by Jan Daniel Beman, 1743 B2-702
 • Witsius, Hermannus (1636-1708)
  Prakticale godgeleertheid, of algemeene pligten der Christenen ten opzigte van Godt, van Christus, van zich zelven en zyn naasten. Waar in de zuivre en opregte godgeleertdheid des harten kortbondig voorgestelt, aangeprezen en verklaart word door . . . Hermannus Witzius, uitgegeven door Henr. Carolinus van Byler, die ook een . . . levensbeschryving van de autheur daar voor gedaan heeft: alles uit het Latyn vertaalt . . . Tweede druk. Te Rotterdam, by Nicolaas Topyn . . ., 1732 B2-710
 • Witsius, Hermannus (1636-1708)
  Vier boecken, van de verscheyden bedeelinge der verbonden Gods met de menschen, in de Latijnsche taale beschreven door Hermannus Wits . . . in het Nederduytsch overgeset door Martinus van Harlingen . . . . Twede druck, met de laatste Latijnsche vergeleken, en merckelick vermeerdert en verbetert. Tot Rotterdam, by Reinier van Doesburg . . ., 1696 B2-708
 • Witsius, Hermannus (1636-1708)
  Vier boecken, van de verscheyden bedeelinge der verbonden Godts met de menschen, in het Latijn beschreven door Hermannus Wits; in het Nederduytsch overgeset door Martinus van Harlingen. Vierde druck, . . . vermeerdert en van zeer veele drukfauten gesuiverd. T’Amsterdam, by Antoni Schoonenburg, 1736 B2-709
 • Witte, Leopold (1836-1921)
  Das Leben d. Friedrich August Gotttreu Tholuck’s I-II, Bielefeld (Velhagen & Klasing) 1884-1886 B1-1861
 • Witte, Aegidius de — (1648-1721)
  Augustinus Iprensis, vindicatus, atque e damnatione Romanorum pontificum: Urbani VIII, Innocentii X, Alexandri VII, et Clementis XI, ereptus et erutus, sive Apologeticus perillustris ac reverendissimi domini Cornelii Jansenii, quondam in Academia Lovaniensi S.T. Doctoris, Professoris regii, Praesidis Collegii Pulcheriani, ac dein septimi Iprensium Praesulis, in quo controversiae Jansenianae prima elementa et principia statuuntur, ejusdem historia dogmatica et critica ad haec usque tempora texitur, remedia malis praesentibus idonea proponuntur, ac denique futiles argutiae adversarii cujusdam novissimi, discordiam Jansenii ab Aurelio Augustino commonstrare conantis, succincte et dilucide refutantur, [s.l., s.n.], 1710 Bw 133 B 5
 • Witte, Petrus de — (1622-1669)
  Catechizatie over den Heidelberghschen Catechismus der gereformeerde christelicke religie, uit-gegeven door Petrum de Witte. 5ste druk, Hoorn, Martensz. 1655 B2-712
 • Witte, Petrus de — (1622-1669)
  Wederlegginge der Sociniaensche dwalingen, uyt-gegeven . . . door Petrum de Witte . . . Nieuwlijcks door den autheur vermeerdert en verbetert. t’Amsteldam, by Baltes Boeckholt, en Arent van den Heuvel . . ., 1662 (drie delen in één band) B2-711
 • Wittewrongel, Petrus (1609-1662)
  Oeconomia christiana, ofte christelicke huys-houdinge, bestiert naer den reghel van het suyvere Woordt Godts, t’Amsterdam, voor de Weduwe van Marten Jansz Brandt [etc.], 1655 B2-713
 • Wittewrongel, Petrus (1609-1662)
  Het tweede boeck van de Oeconomia Christiana ofte Christelicke huys-houdinghe. Tot bevoorderinge van de oeffeninge der ware Godtsaligheydt in de bysondere huys-ghesinnen. Naer den regel van het suyvere woort Godts te samen-gestelt door Petrum Wittewrongel . . . t’Amsterdam, voor de weduwe van Marten Jansz. Brant, en Abraham van den Burgh (by Jan Roon Poorts-Tooren, in de Gereformeerde Catechismus), 1661 (t’Amsterdam, gedruckt by Pieter Dircksz. Boeteman, woonende op de Egelantiers-gracht. 1661) B2-714
 • Wittichius, Christophorus (1625-1687)
  Christophori Wittichii Consensus veritatis in Scriptura divina et infallibili revelatae cum veritate philosophica a Renato des Cartes detecta, cujus occasione liber II et III Principiorum philosophiae dicti des-Cartes maximam partem illustrantur, cum indice. Ed. 2a a multis mendis emaculata et non parum aucta. Lugduni Batavorum, impensis Cornelii Boutesteyn et Cornelii Lever, 1682 Bw 134 F 6
 • Wittichius, Christophorus (1625-1687)
  Godgeleerde oeffeningen, bestaande in verscheidene verhandelingen, in het Latijn beschreven door Christophorus Wittichius; vert. door Abraham van Poot. Tot Leiden, by Jordaan Luchtmans, 1686 (twee delen in één band) Bw 134 F 12
 • Wittichius, Christophorus (1625-1687)
  Christoph. Wittichii Theologia pacifica defensa, in qua Theologiae pacificae capita, quae celeberrimus Samuel Maresius in annotationibus ad Systematis sui theologici editionem novam impugnavit, singula vindicantur, et veritates non paucae aliae istis affines eruuntur atque illustrantur. Amstelaedami, apud Johannem Wolters, 1689 Bw 133 C 17
 • Wittig, Joseph (1879-1949)
  Leben Jesu in Palästina, Schlesien und anderswo, Kempten (Kösel & Pustet) 1925 B1-1452
 • Wobbermin, Ernst Gustav Georg (1869-1943)
  ‘Die Frage nach Gott in Luthers grosse Katechismus’, Sonder-Ausgabe uit: Festgabe für Julius Kaftan zu seinem 70. Geburtstage 30. September 1918 dargebracht von Schülern und Kollegen, Tübingen (Mohr) 1920, 418-435 B1-1454
 • Wobbermin, Ernst Gustav Georg (1869-1943)
  ‘Der gemeinsame Glaubensbesitz der Christlichen Kirchen’, Sonder-Ausgabe uit ?, Tübingen (Mohr) 1918 B1-1455
 • Wobbermin, Ernst Gustav Georg (1869-1943)
  Geschichte und Historie in der Religionswissenschaft. Über die Notwendigkeit, in der Religionswissenschaft zwischen Geschichte und Historie strenger zu unterscheiden, als gewöhnlich geschieht, Tübingen (Mohr) 1911 (Zeitschrift für Theologie und Kirche 21 (1911), Ergänzungsheft 2) Bw 134 C 18
 • Wobbermin, Ernst Gustav Georg (1869-1943)
  Theologie und Metaphysik. Das Verhältnis der Theologie zur modernen Erkenntnistheorie und Psychologie, Leipzig (Hinrichs’sche Buchhandlung) / Berlin (Verlag von Alexander Duncker) 1901 Bw 135 C 6
 • Wobbermin, Ernst Gustav Georg (1869-1943)
  Wort Gottes und evangelischer Glaube, Göttingen (Vandenhoeck und Ruprecht) 1931 (Studien zur systematischen Theologie, Heft 6) (Lezing gehouden in oktober 1930 op de 3e duitse Theologendag in Breslau) Bw br 1931
 • Woelderink, Jan Gerrit (1886-1956)
  Het doopsformulier. Een verhandeling over zijn leer van den H. Doop, ’s-Gravenhage (Guido De Bres) 19462 B1-1456
 • Woelderink, Jan Gerrit (1886-1956)
  De geestelijke nood van dezen tijd. Referaat, gehouden op de 27e jaarvergadering van den Gereformeerden Bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Ned. Hervormde (Gereform.) Kerk op 23 April 1936 te Utrecht, Maassluis (Adm. van „De Waarheidsvriend”) [1936] (Maassluis, Maassluissche Boekhandel en Drukkerij) B1-2162
 • Woelderink, Jan Gerrit (1886-1956)
  Separatisme en wereldgelijkvormigheid: twee gevaren voor ons godsdienstig en kerkelijk leven. Referaat, gehouden op de 24e jaarvergadering van den Gereformeerden Bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Ned. Hervormde (Gereform.) kerk op 30 Maart 1933 te Utrecht, Maassluis (Adm. van „De Waarheidsvriend”) 1933 B1-2163
 • Woelderink, Jan Gerrit (1886-1956)
  Was de Reformatie een vergissing?, ’s-Gravenhage (Willem de Zwijger-stichting) [1940] (Reformatorische stemmen) B1-1871
 • Woerkens, A.W. van —
  Openbaringen XII. Het groote teeken der kerk naar Schrift, belijdenis en historie, ’s-Gravenhage (?) 1950 B1-548
 • Wohlenberg, Gustav (1862-1917)
  Das Evangelium des Markus, Leipzig (Deichert) 1910 (Kommentar zum Neuen Testament 2) B1-557
 • Wohlenberg, Gustav (1862-1917)
  Die Pastoralbriefe (der erste Timotheus-, der Titus- und der zweite Timotheusbrief), Leipzig (Deichert) 19112 (Kommentar zum Neuen Testament 13) B1-557
 • Wolf, Alert Gerard
  Sint Franciscus van Assisi, Amsterdam (Uitgeversmaatschappij Holland) 1925 B1-1609 [Leidsche Kerkbode 5 (1926v) 18 (3 september 1926)]
 • Wolf, Herman (1893-1942)
  Nietzsche als religieuze persoonlijkheid en andere essays, Leiden (Sijthoff) 1934 B1-2480
 • Wolf, Herman (1893-1942)
  Onsterfelijkheid als wijsgeerig probleem, Leiden (Sijthoff) 1933 B1-2635
 • Wolf, Johann Christoph (1683-1739)
  Jo. Christophori Wolfii Past. ad D. Cathar. Hamburg. et scholarchae Cvrae philologicae et criticae in IV. SS. Evangelia et Actvs Apostolicos, qvibvs integritati contextvs graeci consulitur, sensus verborum ex praesidiis philolog. illustratvr, diversae interpretvm sententiae svmmatim enarrantvr . . . Editio secvnda. Hambvrgi, svmptibvs Jo. Christophori Kisneri, 1733 (twee delen) B2-715
 • Wolf, Johann Christoph (1683-1739)
  Jo. Christophori Wolfii . . . Curae Philologicae et Criticae in IV priores S. Pauli Epistolas qvibus integritati contextvs Graeci consvlitur sensvs verborvm per praesidia exegetica illvstratvr diversae interpretvm sententiae enarrantvr et modesto examini svbjectae vel adprobantvr vel depellvntvr. Hambvrgi, svmtibvs Jo. Christophori Kisneri, 1732 B2-715
 • Wolf, Johann Christoph (1683-1739)
  Jo. Christophori Wolfii . . . Cvrae philologicae et criticae in X. posteriores S. Pavli Epistolas qvibus integritati contextvs Graeci consvlitur sensvs verborvm per praesidia exegetica illvstratvr diversae interpretvm sententiae enarrantvr et modesto examini svbjectae vel adprobantvr vel depellvntvr. Hambvrgi, svmtibvs Jo. Christophori Kisneri, 1734 B2-715
 • Wolf, Johann Christoph (1683-1739)
  Jo. Christophori Wolfii . . . Cvrae philologicae et criticae in SS. apostolorvm Jacobi Petri Jvdae et Joannis epistolas hvjvsqve Apocal. Accedvnt in calce qvaedam ex Photii Amphilochiis adhvc non editis cvm interpretatione latina et notis. Hambvrgi, svmptibvs Christiani Heroldi literis Jo. Georgii Piscatoris, 1735 B2-715
 • Wolfensberger, Johan Rudolf
  Het geloofsartikel van de Heilige Drieëenigheid toegelicht, naar het Hoogduitsch, Amsterdam (H. Jansen) 1855 B1-1457
 • Wolff, Didericus Enbelbertus Gulielmus
  Observationes de textu Masorethico Veteris Testamenti comparato cum Versione Graeca Alexandrina (diss. Leiden), Amstelodami (Kirberger) 1858 B1-549
 • Wolff, Isaäc de — (1901-1976)
  De geschiedenis der Godsopenbaring in hoofdlijnen beschreven ten dienste van bijbelstudievereenigingen en godsdienstonderwijs I, Enschede (Boersma) 1949 B1-262
 • Wolff, Isaäc de — (1901-1976)
  Overwinnend Godsrijk. Een studie over het boek Daniël I, Enschede (Boersma) [1949] B1-550
 • Wolmarans, Hendrik Petrus
  Die mens naar die beeld van God (diss. Groningen), Purmerend (Muusses) 1932 B1-1458
 • Woltjer, Robert Herman
  Het Woord Gods en het woord der menschen, Utrecht (Ruys) 1913 B1-1459
 • Woods, Thomas Edward Peck (1875-?)
  The seal of the seven; a blazed trail for Bible readers, by T.E.P. Woods. A new analysis of the Bible based on its sevenfold structure with a brief introduction to each book, Grand Rapids, Mich. (Eerdmans) [1938] B1-551
 • Woodbridge, Samuel Merrill (1819-1905)
  Analysis of systematic theology, New Brunswick, N.J. (s.n.) 18832 B1-1460
 • Wormser, Johan Adam (1807-1862)
  De kinderdoop, beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijke en maatschappelijke leven, met een inleidend woord door G. Groen van Prinsterer, Amsterdam, 18642 B1-1461
 • Woude, C. van der —
  Het gemengde huwelijk naar Schrift en praktijk beoordeeld, Terneuzen (?) 1937 B1-2164
 • Wright, G.F.
  Wetenschappelijke bijdragen tot bevestiging der oud-testamentische geschiedenis, vert. [uit het Engels] door C. Oranje; met een voorrede van A. Kuyper, Rotterdam (Daamen) 1907 B1-552
 • Wtenbogaert, Johannes (1557-1644)
  Acta et scripta synodalia Dordracena ministrorvm Remonstrantivm in Foederato Belgio. Herder-vviici, ex officina typographi Synodalis, 1620 Bw 133 D 13
 • Wtenbogaert, Johannes (1557-1644)
  Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert I-VI, verzameld en met aanteekeningen uitgegeven door H.C. Rogge, Utrecht (Kemink) 1868-1874 (Werken, uitgegeven door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht N.R., no. 11, 12, 15, 17, 19, 20) [incompleet] B2-717
 • Wtenbogaert, Johannes (1557-1644)
  Copye, van een missive den ij. Aprilis 1619, aen eenen particulieren . . . vriendt afgeveerdicht door . . . Iohannem wten Bogaert, waer in hy zijnen staet ende oorsaeck van zijne (niet teghestaende verscheyde . . . citatien) noncomparitie in ’t cort ende duydelijck te kennen gheeft . . . s.l., s.n., 1619 B2-716a
 • Wtenbogaert, Johannes (1557-1644)
  Copye van seker vertooch onlanghs by eenighe predicanten der ghereformeerde kercke ghedaen aende Mo. Ed. heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Roerende de oudtheyt vande gereformeerde leere, ende de nieuwicheden die daer teghens werden ghepleecht. Tot Delf, by Bruyn H. Schinkel, 1617 Bw br 1617
 • Wtenbogaert, Johannes (1557-1644)
  Cort berecht. Nopende seeckere copije van een remonstrantie, die (soo men voorgeeft) in den druck van de Conferentie in den Haghe ghehouden, naghelaten oft vergheten is. Vervatet in eenen Seynt-brief . . . Ioannis Wten-bogaert aen synen vrient N. G. gheschreven, ende door den selven in druck wt-ghegheven. 1612 Bw br 1612
 • Wtenbogaert, Johannes (1557-1644)
  Ernstich schrijven, aen de ghedeputeerde der Zuyt ende Noort-Hollantsche synoden. Over haere Remonstrantie. Aende . . . Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, overghegheven den 28en Februarij, 1629. In dit schrijven vvorden alle hare blamen vvederleyt, oock vertoont dat de religie met sulcke middelen, als sy voor hebben, niet vvort vast ghestelt . . [s.l., s.n.], 1629 (Gedrukt bij Walschaert te Amsterdam) Bw 134 H 21
 • Wtenbogaert, Johannes (1557-1644)
  De kerckelicke historie, vervatende verscheyden ghedenckwaerdige saken, in de christenheyt voor-gevallen. Van het iaer vier hondert af, tot in het iaer sesthien-hondert ende negenthien. Voornamentlijck in dese Geunieerde Provintien. Na de copye. s.l., s.n., 1647 B2-716
 • Wtenbogaert, Johannes (1557-1644)
  Johannis Uytenbogaerts leven, kerckelijcke bedieninghe ende zedighe verantwoordingh. Dat is: naeckt ende eenvoudigh historisch verhael, van ’t gene Iohanni Wtenbogaert . . . wedervaren is . . . alles by hem selven beschreven ende nae-ghelaten, bevesticht met verscheyden bewijsen, acten ende munimenten, daer toe dienende. Tweeden druck, daer eenige stucken van nieuws by gedaen zijn . . . . s.l., s.n., 1646 B2-718
 • Wtenbogaert, Johannes (1557-1644)
  Onderwysinge in de christelijke religie, gesteld bij vragen en antwoorden na de Belijdenisse der Remonstrants Gereformeerde christenen. Mitsgaders der selfder formulieren en gebeden, des Heiligen Doops, en des H. Avontmaals. Met een aansprake tot de sieken, en eenige gebeden. Den vierden druk. Tot Rotterdam. Bij Ioannes Naeranus . . ., 1664 Bw 133 G 21,2
 • Wtenbogaert, Johannes (1557-1644)
  Oorspronck ende Voortganck der nederlantsche kerckelijcke verschillen/ tot op het nationale synodvs van Dordrecht. Mitsgaders Historisch Verhael van ’t ghene sich toegedraeghen heeft binnen Dordrecht in de jaren 1618. en 1619. tusschen de Nationale Synode der Contra-Remonstranten ende hare Geassocieerde ter eender. Ende De Geciteerde Kercken-Dienaren Remonstranten ter ander sijden. Vytghegeven van weghen de kercken-Dienaren Remonstranten in ’t ghemeyn: Ende insonderheyt de Geciteerde op de Dortsche Synode/ tot verantwoordinge van hare oprechte proceduren [door Bernard Dwingelo]. [Amsterdam, s.n.], 1623 B2-720
 • Wtenbogaert, Johannes (1557-1644)
  Oprecht ende noodt-wendigh bericht Ioannis Vvtenbogaert op een bitter schrift nu versch t’Enckhuysen uytghegheven, metten titul van Naerder advis over de Conferentie tot Delf, &c. In ’s Graven-Haghe, ghedruckt by Hillebrandt Iacobsz . . ., 1615 Bw 134 H 19
 • Wtenbogaert, Johannes (1557-1644)
  Van de beroepinghe der kercken-dienaren, Ia ende Neen, van Iohannes VVtenbogaert . . . Wt zijn Boeck van’t Ampt der overheyt in kercklijcke saecken, ende uyt zyne ghedruckte Predicatie over Joan 10, vers. 3. cortelijck ende ghetrouwelijck, van woort tot woort, by een ende teghen malcander ghestelt: op dat d’onpartydighe leser mach oordeelen, welck ghevoelen van beyden met den Woorde Godes best over een comt. S.l., s.n., 1610 B2-719b
 • Wtenbogaert, Johannes (1557-1644)
  Verdedigingh vande resolvtie der mog. heeren Staten van Hollant ende VVest-Vrieslant, totten vrede der kercken, teghen seker libel, gheintituleert Antwoort op drie vraghen . . . Eerste deel. Ghestelt door Iohannem Wtenbogaert . . . 1615 B2-719 / 719a
 • Wünsch, Georg (1887-1964)
  Evangelische Wirtschaftsethik, Tübingen (Mohr) 1927 Bw 131 D 1
 • Wumkes, Geert Aeilco Durks (1869-1954)
  Bibel, dat is de hiele Hillige Skrift bifetsjende al de kanonike boeken fen it Alde en Nije Testamint, ut de oarspronklike talen oerset yn ’e Fryske tael, Amsterdam (Nederlandsch Bijbelgenootschap) 1943 (Ljouwert, Jongbloed) B1-158
 • Wundt, Wilhelm Max (1832-1920)
  — e.a., Allgemeine Geschichte der Philosophie, Leipzig (Teubner) 19132 (Die Kultur der Gegenwart, Teil 1, Abt. 5) B1-2353
 • Wundt, Wilhelm Max (1832-1920)
  Einleitung in die Philosophie, Leipzig (Engelmann) 1901 B1-2637
 • Wundt, Wilhelm Max (1832-1920)
  Ethik. Eine Untersuchung der Tatsachen und Gesetze des sittlichen Lebens, Stuttgart, (F. Enke) 1886 B1-1596
 • Wundt, Wilhelm Max (1832-1920)
  Ethik. Eine Untersuchung der Tatsachen und Gesetze des sittlichen Lebens I-III, Stuttgart (Enke) 19124 Bw 132 E 14-16
 • Wundt, Wilhelm Max (1832-1920)
  Leerboek der zielkunde, bewerkt naar den tweeden druk van Wilhelm Wundt’s „Grundriss der Psychologie” door M.H. Lem, Amsterdam (Versluys) 1898 B1-2638
 • Wundt, Wilhelm Max (1832-1920)
  Die physicalischen Axiome und ihre Beziehung zum Causalprincip. Ein Capitel aus einer Philosophie der Naturwissenschaften, Erlangen (?) 1866 B1-2636
 • Wust, Peter (1884-1940)
  Naivität und Pietät, Tübingen (Mohr) 1925 B1-2640
 • Wylie, James Aitken (1808-1890)
  Geschiedenis, leer, geest en uitzigten des pausdoms, naar het Engelsch en Hoogduitsch; met een voorwoord van J.I. Doedes, Tiel (Faassen) 1856 B1-1872
 • Wyngaarden, Martin Jacob (1891-1978)
  The future of the Kingdom in prophecy and fulfillment. A study of the scope of „spiritualization” in Scripture, Grand Rapids (Zondervan) 1934 B1-553


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zdeze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000