Het „Credo”

Mei-December 1935

0. Inleiding
1. Ik geloof
2. In God
3. De Vader, de Almachtige
4. Schepper des hemels en der aarde
5. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon
6. Onze Heer
7. Die ontvangen is van de Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria

Terug naar overzicht collegedictaten