Bibliografie Klaas Schilder

Collegedictaten

a

Christelijke Religie

Christelijke Religie. College-dictaat (1934-1936)

Christelijke Religie. Nederlandse Geloofsbelijdenis (1941-1949)

Dogmatiek

Dictaat Dogmatiek (Locus de Peccato) I-III (1934-1938)

Het ‘Credo’. Verslag van college-voordrachten over het Apostolisch symbool (1935)

Kompendium Dogmatiek I-X (1937-1949)

Americana. College-verslagen der door Prof. Dr. K. Schilder in Amerika gehouden lezingen (1939)

De kerk (1942)

Dogmahistorie Praeadvies (1945-1946)

Ethiek

Dictaat Ethiek (1934-1937)

Kompendium der Ethiek I-VI (1937-1949)

Encyclopaedie

Encyclopaedie I-V (1934-1950)

Filosofie

Philosophie — Logica (1949-1950)

Symboliek

Het verbond in de Gereformeerde symbolen (1941-1942)
a. Je vindt hier alleen een overzicht van de uitgegeven dictaten, alle buiten verantwoordelijkheid van K.S. Ieder dictaat kent verschillende drukken. De gegevens daarvan worden vermeld in de inleiding bij de tekst. Voor een overzicht tot nu toe, vgl. Erik A. de Boer, ‘Professor Schilders atelier. Zijn colleges, dictaten en studenten’, Almanak van het corpus studiosorum in academia campensi „Fides Quadrat Intellectum” 1990, [Kampen] z.j., 148-176; 162v.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000