Bibliografie Klaas Schilder

Preken

1919

‘Christus’ bewuste keuze van den drinkbeker des doods’ (Markus 15:23,36), Menigerlei Genade 9 (1919) 46,721-736

1920

‘De Wijzen van het Oosten en het Woord van God’ (MatteŁs 2:1,2,5,11), Menigerlei Genade 10 (1920) 35,545-560

1921

‘Het teeken bij den terugkeer der ark’ (1 Samuel 6:10,12), Menigerlei Genade 11 (1921) 12,177-192

1922

‘Het tweede Pinksterteeken’ (Handelingen 2:3), Menigerlei Genade 12 (1922) 6,81-96

De heerlijkheid van de toekomstige beweging aller dingen, Afscheidspreek over Hebreeën 12:26, 27, gehouden te Gorkum, 24 September 1922, Gorinchem (Drukkerij „De Drie ProvinciŽn”) 1922

voor de intredepreek te Delft, 4 oktober 1922, zie onder de Gereformeerde Kerkbode van Delft.

1923

‘Pinksterfeest en Wereldgericht’ (Handelingen 2:16,19), Menigerlei Genade 13 (1923) 4,49-64

1924

‘Christus verzocht om den tempel’, Ter gedachtenis aan het in-gebruik-nemen der Westerkerk, derde kerkgebouw der Geref. Kerk van Delft op 13 Nov. 1924, Delft (Boekhandel en Drukkerij „Vado”) Delft, 13-38

‘Het Evangelie den dooden gepredikt’ (1 Petrus 4 : 6), Menigerlei Genade 14 (1924) 53,833-848

1926

‘De valsche roem beschaamd’ (Amos 9 : 7-8), Menigerlei Genade 16 (1926) 22,337-352

1927

‘Christus’ Geest met Satan strijdend te Philippi’ (Handelingen 16 : 16-18), Menigerlei Genade 17 (1927) 7,97-112

1931

‘Christus, Zijn laatstgeroepen Apostel verdrukkend’ (2 Korintiërs 12 : 7), Menigerlei Genade 21 (1931) 21,321-336

1933

‘Christus, als Levensvorst en God door Thomas beleden’ (Johannes 20 : 28), Menigerlei Genade 22 (1932v) 52,817-831

Het mirakel van de vreugde der Immanuel-Gemeenschap, Afscheidsprediking gehouden op Dinsdag 26 September 1933 in de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven, Rotterdam (W. Zwagers) 1933

1934

‘Gods Zoon, vóór de vleeschwording zijn vader-naar-het-vleesch formeerende’ (Hosea 12 : 4-5), Menigerlei Genade 24 (1934) 31,481-496

1936

‘Christus’ eerste wederkomst verwacht, ook door Maria’ (Handelingen 1 : 14), Menigerlei Genade 26 (1936) 4,49-64

1939

‘Bevel tot uitdrijving’ (Galaten 4 : 30a), Menigerlei Genade 29 (1939) 26,401-416

1945

‘De apostolische afwijzing van bovenschriftuurlijke bindingen en vonnissen’, verslag (buiten verantwoordelijkheid) van een preek over 1 Kor. 4 : 6, 7, gehouden 20 Augustus 1944 te Bergschenhoek, Berkel (?) 1945

‘De Paaschliturgie’ (MatteŁs 28 : 2b), Wederkeer, prekenserie onder redactie van D. van Dijk en B. Jongeling, 1 (1945) 6 (Groningen, Hendrik de Cockstichting, 1945)


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000