Register Project Neocalvinisme

Kuyper, Herman Huber (1864-1945)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant en theoloog. Kuyper studeerde aan de Vrije Universiteit, waar hij in 1891 als eerste promoveerde, en werd vervolgens predikant te Baarn (1891) en te Leeuwarden (1896). Van 1900-1940 was hij hoogleraar, met name in de ecclesiologische vakken, aan de Vrije Universiteit. Vanaf 1911 oefende hij grote invloed uit op het gereformeerde kerkelijk leven door zijn wekelijkse artikelen in De Heraut.

Werk

Boeken

Tijdschriftartikelen


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001