Register Project Neocalvinisme

Biesterveld, Petrus (1863-1908)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant en theoloog, diende na studie aan de Theologische School te Kampen de gemeenten te Sexbierum (1883), Gorinchem (1885) en Rotterdam (1890).

Van 1894-1902 was Biesterveld hoogleraar ambtelijke vakken aan de Theologische School, vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarnaast was hij o.m. voorzitter van de vereniging Sonnevanck te Harderwijk. Vgl. over hem De Haas II,36-38; BLGNP III,41-42.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001