Bibliotheek Klaas Schilder

Boeken moeten één van de grote passies van Klaas Schilder zijn geweest. Hij bezat een indrukwekkende bibliotheek. Tegenwoordig zou die onbetaalbaar zijn, maar ook destijds moet ze al kostbaar zijn geweest. De samenstelling ervan weerspiegelde zijn expansieve geest. In vele boeken liet hij de sporen van zijn lezen na. In zijn eigen geschriften zijn de boeken uit zijn eigen boekerij prominent aanwezig. Dat maakt het de moeite na te gaan wat nog te achterhalen is over de samenstelling van de bibliotheek van Klaas Schilder.

Vanuit het oogpunt van historisch onderzoek is het jammer dat het niet gelukt is Schilder’s bibliotheek na zijn overlijden in 1952 als geheel te behouden. Van het gedeelte dat over familie en vrienden is verspreid zullen zelfs de meeste titels wel niet meer zijn te achterhalen. Wel duidelijk is wat publiek verkocht is.

Een gedeelte van Schilders bibliotheek is na zijn overlijden verkocht aan de bibliotheek van de Theologische Universiteit te Kampen (Broederweg). Bij de titels van die boeken wordt na ‘Bw’ de huidige signatuur van de boeken aldaar vermeld (overzicht). Een ander gedeelte is publiek verkocht bij Bouma’s Boekhuis N.V. in Groningen. Titels uit die verkoping zijn voorzien van de code ‘B1’ of ‘B2’, gevolgd door een nummer. Deze code verwijst naar de auctie-catalogi 65 (Juni 1952) en 68 (January 1953) van Bouma’s Boekhuis N.V.

In de loop der jaren is het mij gelukt een aantal van de andere titels te achterhalen. Voor zover die in mijn bezit zijn, zijn ze voorzien van de code ‘Ws’ en een nummer. Tenslotte is bij enkele andere boeken vermeld waar zij nu zijn. De titels staan in principe op volgorde van auteur. Als extra is een recensie-register opgenomen. Tenslotte was het ook destijds al gebruikelijk dat recensie-exemplaren eigendom van de schrijver werden.

Mocht u meer of precieser informatie hebben, zowel voor wat betreft de titelbeschrijvingen als voor wat betreft de huidige verblijfplaats van boeken die eigendom van Schilder geweest zijn, laat het a.u.b. weten.


W. van der Schee
Keizer Ottolaan 34
3632 BW Loenen aan de VechtA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zdeze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2000