Register Project Neocalvinisme

Hoekstra, Tjeerd (1880-1936)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant en theoloog. Na predikant te zijn geweest in Hazerswoude (1906) en ’s Hertogenbosch (1908) werd Hoekstra in 1913 hoogleraar ambtelijke vakken aan de Theologische School.

Werk

  • (uitgave) Eenige gezangen in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland, alsmede hare liturgische formulieren gelijk deze vastgesteld zijn door de Generale Synode dier kerken, gehouden te Middelburg in het jaar 1933, Kampen (J.H. Kok) 1934 bibliotheek K.S.
  • ‘?’, Gereformeerd Theologische Tijdschrift 1921
  • Geschiedenis der philosophie. Eerste deel: Oude philosophie, Kampen (J.H. Kok) 1921
  • Psychologie en Catechese, Nijverdal (Bosch) 1916 bibliotheek K.S.
  • ‘[De] Reformatie van de Catechisatie’ I-IV (Kerkelijk Leven) De Reformatie 1 (1920v) 23-26 (4 – 25 maart 1921)

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001