Register Project Neocalvinisme

Wisse, Gerard (1873-1957)

Bio

Nederlands (christelijk)gereformeerd predikant. Wisse studeerde aan de Theologische School der Geref. Kerk te Kampen en was vervolgens gereformeerd predikant te Gouda A (1898), Overtoom (1900), Leiden (1903), Driebergen (1906), Kampen (1909), Bodegraven (1912) en Driebergen (1916).

21 november 1920 legde hij zijn ambt neer en ging over naar de Christelijke Gereformeerde Kerken; daar was hij predikant te Arnhem (1921) en Utrecht (1925).

2 oktober 1928 werd hij docent aan de Theologische School te Apeldoorn, waar hij, tot 1936, apologetiek en homiletiek doceerde. In 1936 werd hij weer predikant, te Amsterdam-Oost, en later te Middelburg (1941-1946). Vgl. over hem BLGNP IV,453-455, De Haas V,321-324.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001