Register Project Neocalvinisme

Wielenga, Bastiaan (1873-1949)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant. Wielenga studeerde aan de Theologische School te Kampen en aan de Universiteit te Heidelberg, waar hij in 1899 promoveerde op Spinozas ‘Cogita Metaphysica’ als Anhang zu seiner Darstellung der cartesianischen Prinzipienlehre.

Hij was achtereenvolgens predikant te Westmaas (1899), Arnhem (1902) en Amsterdam (1911-1940). Na zijn emeritaat was hij nog hulpprediker te Wassenaar.

Wielenga stond sterk onder invloed van Herman Bavinck. Vgl. over hem BLGNP III,399-401.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001