Register Project Neocalvinisme

Dijk, Klaas (1885-1968)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant en theoloog, hoogleraar aan de Theologische Hoogeschool te Kampen. Dijk studeerde aan de Vrije Universiteit en promoveerde aansluitend op De strijd over infra- en supralapsarisme in de Gereformeerde Kerken in Nederland (1912). Hij was predikant te Rijswijk (Z.H.) (1912) en ’s-Gravenhage (1916). Bij de splitsing in 1925 bleef hij predikant van ’s-Gravenhage-West.

Dijk had grote bestuurlijke gaven, werd vele malen afgevaardigd naar kerkelijke vergaderingen, was curator van de V.U., voorzitter van de Unie „Een School met de Bijbel” en voorzitter van de Bond van Jongelingsvereenigingen op G.G. Hij had veel invloed door een veel omvattend perswerk.

Van 1937-1955 was Dijk hoogleraar ambtelijke vakken aan de Theologische Hoogeschool te Kampen. Na 1944 was hij enige tijd belast met de dogmatiek in de vacature Schilder.

Werk

  • Geen dageraad. Predikatie over Jesaja 8:20-23, gehouden op Zondag 28 April 1918, in de Oosterkerk, Rijswijk (H.J. Spruyt) 1918
  • Gereformeerde kerkbode. Weekblad voor ’s-Gravenhage en Scheveningen
  • ‘?’, Gereformeerde kerkbode. Weekblad voor ’s-Gravenhage en Scheveningen, 18 (1918) ? (19 januari 1918)
  • ‘?’, Gereformeerde kerkbode. Weekblad voor ’s-Gravenhage en Scheveningen, ? september 1934
  • ‘?’, ? (januari 1918?)
  • De Heraut
  • ‘?’, De Heraut, maart 1934
  • Vier referaten, van J. Brinkman, G. Diemer, K. Dijk en J.G. Geelkerken, [Arnhem] (Vereeniging van Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland) 1924 (Arnhem, A. Meijer) (Gehouden in de vergadering der Vereeniging van Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1924)

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001