Kerktaal en Leven

Amsterdam (UM „Holland”) 1923


Titel

I. De kerk en de Taal

II. Vroegere kerktaal; „tale Kanaäns”

III. Hedendaagsche kerktaal

IV. Bijbelsche Gegevens

V. Roomsche praktijk

VI. De Vrijmaking van de Taal der Kerk


Terug naar overzicht boeken en brochures