Register Project Neocalvinisme

Lind van Wijngaarden, Jan Daniel de (1862-1939)

Bio

Nederlands hervormd predikant, diende na studie te Leiden de gemeenten te Oud-Alblas (1892), Utrecht (1895), Renkum (1907), Putten (1908), Feyenoord (1913) en De Bilt (1920). Hij promoveerde 1891 te Leiden op Antonius Walaeus, was later vooral actief in het stimuleren van het gereformeerd karakter van de Hervormde Kerk: medeoprichter van het Gereformeerd Weekblad (1895), van de Gereformeerde Zendingsbond (1901) en van de Gereformeerde Bond (1906). Als zeventigjarige veranderde hij van mening inzake de leer der verzoening en ging de wederherstelling aller dingen verdedigen. Vgl. over hem BLGNP III,249.

Werk

  • Geloof op uitwendig gezag, Pro: J.D. de Lind van Wijngaarden, Contra: C.J. Niemeyer, Baarn (Hollandia Drukkerij) 1912 (Pro en contra betreffende vraagstukken van algemeen belang, serie 8, no. 3)

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001