Register Project Neocalvinisme

Witsius, Hermannus (1636-1708)





Bio

Nederlands gereformeerd theoloog, hoogleraar te Franeker (1675), Utrecht (1680) en Leiden (1698-1707).

Werk

  • Hermanni Witsii Miscellaneorum sacrorum libri IV. Quibus de prophetis & prophetia, de tabernaculi Levitici mysteriis, de collatione sacerdotii Aaronis & Christi . . . disseritur. Additae sunt tabulae aliquot. Trajecti ad Rhenum, apud Franciscum Halmam . . ., 1692
  • Miscellaneorum sacrorum tomus alter. Continens XXIII exercitationes . . . Quibus accesserunt Animadversiones irenicae ad controversias quasdam Anglicanas; ut et orationes quinque, Amstelaedami & Ultrajecti, ex officinis Francisci Halmae, et Guilielmi vande Water . . . 1700
  • Oratio Inauguralis Franequerana de Vero Theologo
  • De oeconomia foederum Dei cum hominibus, libri quatuor, Leovardiae, apud Jacobum Hagenaar . . ., 1677
  • Twist des Heeren met sijnen wyngaert, deselve overtuygende van misbruyck sijner weldaden, onvruchtbaarheydt in ’t goede en al te dertele weeldrigheydt in schadelijcke nieuwigheden van opinien en schandelijcke outheydt van quade zeeden, met bedreyginge van sijn uyterste ongenade bepleyt, Leeuwarden [gedruckt by Hendrik Rintjes] 1669





deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001