Register Project Neocalvinisme

Wagner, Richard (1813-1883)

Bio

Duits componist en dichter.

Werk

Christelijke Encyclopaedie1 V,685

Wagner. I. Richard Wagner, de grootste dramatische componist van de XIXe eeuw, werd geboren den 22sten Mei 1813. Nauwelijks een half jaar oud verloor hij zijn vader. Zijn moeder trouwde spoedig daarna met een tooneelspeler te Dresden, zoodat hij daar zijn opvoeding genoot. Toen hij na den dood van zijn stiefvader met zijn moeder naar Leipzig terugkeerde, begon de muziek hem aan te trekken en werd hij daarin opgeleid. In 1834 werd hij benoemd tot muziekdirecteur te Maagdenburg. In 1836 trouwde hij met de tooneelspeelster Minna Planer, die hij volgde naar Koningsbergen, waar zij een betrekking aan den stads-schouwburg had gekregen. De omstandigheden waren hem daar echter niet gunstig en zoo vertrok hij met zijn vrouw naar Parijs. Hier maakte hij van 1839 tot 1842 een zeer moeilijken tijd door, hetgeen hem echter niet belette verschillende stukken te dichten en te componeeren, o.a. de Fliegende Holländer, die het eerst in 1843 te Dresden werd opgevoerd. Wagner keerde in April 1842 naar Duitschland terug, hetgeen het begin was van een roemvolle periode.

Inmiddels was Wagner benoemd geworden tot hofkapelmeester te Dresden, in welke betrekking hij tot groot aanzien steeg. Hij componeerde voorts de opera’s de Tannhäuser, de Lohengrin, die Meistersinger, die Nibelungen, een cantate voor het Dresdensche zangersfeest in 1843, Tristan und Isolde, das Liebesmahl der Apostel e.a. In 1849 nam hij deel ana den Mei-opstand, tengevolge waarvan hij de vlucht moest nemen. Hij trok naar Zürich, welke stad hij na tien jaren weer verliet om zich naar Parijs en Brussel te begeven. Daarna heeft hij nog op verschillende andere plaatsen gewoond, en nadat hij van zijn vrouw gescheiden was en een dochter van Liszt getrouwd had (zie het artikel Liszt) is hij den 13en Februari 1883 te Venetië gestorven. — Wagners laatste werk is de Parsival of de Graal-sage, die in 1882 voor het eerst is opgevoerd te Baireuth. (Zie de artikelen Graal en Parcival). De theorie, die hij in zijn muzikale werken in toepassing bracht heeft hij ontwikkeld in verschillende geschriften, die een lange reeks vormen. Een Wagner-museum, bevattende Wagneriana van allerlei soort, bevindt zich te Eisenach.

E.D.J. de Jongh Jr.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001