Register Project Neocalvinisme

Vonkenberg, Jan Engelbert (1869-1934)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant, studeerde aan de Vrije Universiteit en diende Voorthuizen (1894), Barendrecht (1900), Zwijndrecht (1910-1920) en Huizen (1923-1933).

In 1920 werd Vonkenberg benoemd tot directeur van de mede door hem in 1888 opgerichte Nederlandsche Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde Grondslag. Nadat de classis hem met het oog hierop had losgemaakt van Zwijndrecht ging Vonkenberg hiermee niet accoord omdat hij predikant wilde blijven. De particuliere synode van Zuid-Holland Zuid adviseerde vervolgens hem tijdelijk ontslag te verlenen naar art. 14 D.K.O.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001