Register Project Neocalvinisme

Lonkhuijzen, Johannes van (1873-1942)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant, diende na studie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam de gemeenten te Wilnis (1899) en Aarlanderveen (1902). Hij promoveerde 15 december 1905 aan de Vrije Universiteit op Hermann Friedrich Kohlbrügge en zijne prediking in de lijst van zijn tijd. In 1908 werkte Van Lonkhuijzen voor deputaten correspondentie met buitenlandse kerken in Argentinië. Vervolgens was hij predikant te Rijswijk (1909), te Grand Rapids CRC (1911), Chicago First CRC (1918) en te Zierikzee (1928-1939). Na zijn emeritaat vestigde hij zich te Zeist, en later (vanuit bezet Nederland) te Grand Rapids.

Werk

  • Gereformeerde Kerkbode voor Schouwen-Duiveland en Tholen
  • ‘?’, Gereformeerde Kerkbode voor Schouwen-Duiveland en Tholen, september 1933
  • ‘?’, Gereformeerde Kerkbode voor Schouwen-Duiveland en Tholen, september 1933
  • ‘?’, Gereformeerde Kerkbode voor Schouwen-Duiveland en Tholen, november 1934

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001