Register Project Neocalvinisme

Hutcheson, George (1615-1674)

Bio

Schots theoloog, o.m. predikant te Edinburgh.

Werk

  • Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine propheten door George Hutcheson; getrouwelyk uit het Engelsch vertaalt; met een breede voorreden . . . door Theodorus van der Groe. Leiden (Abraham Kallewier) 1747-1748 (drie delen: 1. Behelsende de prophetien van Hozeas, Joel, en Amos. 2. Behelsende de prophetien van Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, en Zephanja. 3. Behelsende de prophetien van Haggai, Zacharia en Maleachi, voor af zyn gevoegt eenige omstandigheden van des auteurs leven door Alexander Comrie) bibliotheek K.S.

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001