Register Project Neocalvinisme

Hartog, Arnold Hendrik de (1869-1938)

Bio

Nederlands hervormd predikant en theoloog. De Hartog studeerde aan de Vrije Universiteit en te Utrecht, waar hij promoveerde op het probleem der wilsvrijheid bij Schopenhauer (1903). Predikant te Ommeren (1903), Heemstede (1906), Haarlem (1910) en Amsterdam (1917-1931).

Aanhangers vormden in 1917 een „A.H. de Hartog-stichting”. Vanwege die stichting werd hij in 1926 hoogleraar te Utrecht. In 1931 werd hij daarnaast hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001