Johannes Christaan Aalders (1881-1966)Boeken en brochures

  • 1916
    • Veruitwendigen onze Kerken?. Referaat gehouden voor de Friesche Vereeniging van predikanten der Gereformeerde Kerken in Nederland, den 27en September 1916 te Leeuwarden, Kampen (J.H. Kok) 1916
  • 1918
  • 1927
    • Assen’s leerbeslissing toegelicht en getoetst. Rede 12 Mei 1927 voor de Vereeniging van Gereformeerden te Amsterdam (sectie Oost), Amsterdam (Ten Have) 1927

Artikelen c.a.deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2004