Register Project Neocalvinisme

Vlies, Johannes van der (1847-1932)

Bio

Nederlands (Christelijk) gereformeerd predikant (art. 8) te Echten (1887), Duurswoude (1889), Wijckel en Balk (1892), N. Dordrecht (1894) en Ottoland (1897-1923). Vgl. over hem De Haas II,355-356.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001