Register Project Neocalvinisme

Teeuwen, Christiaan Willem Johan (1898-1964)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant. Diende na studie aan de Theologische School de gemeenten te IJmuiden-Oost (1930), Heerde (1934) en Diemen (1946-1963). Vgl. over hem De Haas V,219-220.

Werk

  • Wegen Gods in Gelre. Een bijdrage tot de geschiedenis der Afscheiding op den Noord-Oostelijken Veluwerand, Kampen (J.H. Kok) 1935 bibliotheek K.S.

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001