Register Project Neocalvinisme

Steiner, Rudolf Joseph Lorenz (1861-1925)

Bio

Kroatisch-Duits wijsgeer, grondlegger van de antroposofie. Stond lange tijd onder invloed van de theosofie van Annie Besant, maar maakte zich in 1913 daarvan los en stichtte de Anthroposofische Gesellschaft.

Werk

  • Het Onze Vader. Eene esoterische uiteenzetting, uit het Duitsch vertaald door A. Terwiel, s.l., ca. 1910

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001