Register Project Neocalvinisme

Schaepman, Hermanus Johannes Aloysius Maria (1844-1903)

Bio

Nederlands katholiek theoloog, politicus en schrijver. Hoogleraar kerkgeschiedenis en Oude Testament aan het seminarie te Rijsenburg (1870), vanaf 1880 lid van de Tweede Kamer voor de Rooms Katholieke Staatspartij, waarvan hij één der oprichters was. Pionier van de emancipatie van de Rooms-Katholieken in Nederland.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001