Register Project Neocalvinisme

Gallicana, Confessio (1559)

Bewerking van een ontwerp van Calvijn door de Franse synode van Parijs, 1559. Bekrachtigd door de synode te La Rochelle, 1571, heet de belijdenis ook wel Confession de foi de La Rochelle. De belijdenis is een belangrijke bron voor de Schotse en de Nederlandse geloofsbelijdenis.

Artikelen


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001