Register Project Neocalvinisme

Boissevain, Wilhelm Theodor (1880-1945)

Bio

Nederlands hervormd predikant en theoloog, diende na studie te Groningen de gemeenten te Wilhelminadorp (1907) en Leiden (1918-1944). Hij promoveerde in 1929 aan de Universiteit van Amsterdam op Evangelische Katholiciteit. Poogde op zijn manier de erfenis van Ph.J. Hoedemaker te actualiseren. De thema’s kerk, volk en staat domineren zijn werk. Boissevain maakte in 1935 de overstap van de CHU naar de NSB. Daar was hij o.m. voorzitter van de Raad van kerkelijke aangelegenheden en ontwierp als zodanig de „Beginselverklaring aangaande het christelijke karakter van de N.S.B.” (1935). Hij overleed 19 mei 1945 aan de gevolgen van een ongeluk. Vgl. over hem BLGNP III,45-47.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001