Register Project Neocalvinisme

Zwaan, Johannes de (1883-1957)

Bio

Nederlands hervormd predikant en theoloog, diende na studie te Leiden de gemeenten te Heemse (1907) en Baambrugge (1911-1912). Promoveerde 1909 te Leiden op II Petrus en Judas. Textuitgave met inleidende studiŽn en textueelen commentaar. Buitengewoon hoogleraar te Leiden (1912), hoogleraar Nieuwe Testament en oud-christelijke letterkunde te Groningen (1914) en te Leiden (1929-1953). De Zwaan hoorde tot de z.g. ethische richting. Vgl. over hem BLGNP IV,471-474.

Werk

  • Het Evangelie van Lucas, Groningen (Wolters) 1917 (Tekst en uitleg, practische verklaring van het Nieuwe Testament), [?]2

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001