Register Project Neocalvinisme

Wijs, Gilles Ernst Willem de (1814-1863)

Bio

Werk

  • De droomen in en buiten den Bijbel. Eene bijdrage tot de geloovige en tevens wetenschappelijke opvatting der Bijbelsche openbaring, Schoonhoven (?) 1858

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001