Register Project Neocalvinisme

Stalpart van der Wiele, Jan Baptist (1579-1630)

Bio

Nederlands priester en dichter. Was enige tijd advocaat, ging toen theologie studeren en was enige priester in Frankrijk. In 1612 werd hij pastoor in Delft en rector van het begijnhof en het St. Aagtenklooster.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001