Register Project Neocalvinisme

Ruusbroec, Jan van (1293-1381)

Bio

Werk

  • Het sieraad der geestelijke bruiloft, in hedendaagsche taal overgebracht door Frans Erens, Amsterdam (Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur) 1917 (Nederlandsche bibliotheek 356) bibliotheek K.S.

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001