Register Project Neocalvinisme

Perizonius, Gerhardus (1663-1740)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant, van coccejaanse signatuur.

Werk

  • De volstrekte borgtogt van de Soone Gods, Jesus Christus, tot syn lof en eere en tot wegneeming der verschillen, vereeniging der gemoederen en vreede der Kerke . . . bevestigt en verdedigt . . ., t’Amsteldam, by Jacobus Borstius, 1710

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001