Register Project Neocalvinisme

Novatianus (3e eeuw)

Bio

Presbyter en theoloog te Rome, was betrokken in een schisma rond de boetepraktijk in verband met afvallige christenen.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001