Register Project Neocalvinisme

Liljegren, Sten Bodvar (1885-?)

Bio

Zweeds taalkundige, promoveerd in 1918 te Lund op Studies in Milton.

Werk

  • Neophilologus. Driemaandeliks tijdschrift voor de wetenschappelike beoefening van levende vreemde talen en van haar letterkunde, Groningen (Tjeenk Willink, later Wolters-Noordhoff) 1 (1916) —
  • ‘?’, Neophilologus 9 (1924) 2

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001