Register Project Neocalvinisme

Liberatore, Matteo (1810-1892)

Bio

Italiaans roomskatholiek wijsgeer, theoloog en schrijver, studeerde te Napels en trad in bij de Societas Jesu (1826). Hij doceerde vervolgens filosofie en theologie te Napels, maar gaf die taak op om zich te wijden aan de uitgave van de Civiltą Catholica, een apologetisch tijdschrift (1850). Liberatore was een van de initiators van het neothomisme. Vgl. over hem The Catholic Encyclopedia.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001