Register Project Neocalvinisme

Landwehr, Johan Herman (1864-1930)

Bio

Nederlands (Christelijk) gereformeerd predikant; diende na zijn studie aan de Theologische School te Kampen de gemeenten te Monster (1886), Sneek (1892), en Rotterdam A (1894-1925). Vooral in Rotterdam was hij op tal van gebied actief. Hij publiceerde regelmatig in De Vrije Kerk. Landwehr was afgevaardigde naar alle generale synodes van 1908-1923. Zijn lievelingsstudie lag op het terrein van de kerkgeschiedenis.

Werk

  • De Heidelbergsche Catechismus vereenvoudigd en aangevuld met het oog op onzen tijd, Kampen (J.H. Kok) 1920
  • In memoriam. Prof. Dr. H. Bavinck herdacht door een zijner oud-leerlingen, Kampen (J.H. Kok) 1921

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001