Register Project Neocalvinisme

Donner, Johannes Hendrikus (1824-1903)

Bio

Nederlands (Christelijk) gereformeerd predikant. Studeerde te Arnhem bij Brummelkamp en Van Raalte en diende vervolgens de gemeenten te Ommeren (1848) en Leiden (1851-1877). Van 1877-1900 was hij Director der Gereformeerde Zending, benoemd door de synode van Utrecht. Hij was een van de meest vooraanstaande predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerken, regelmatig afgevaardigde en moderamenlid op synodes en van 1864-1877 curator van de Theologische School.

Donner was op veel terreinen actief. Zo was hij o.m. van 1880-1886 en van 1887-1901 lid van de Tweede Kamer. Vgl. over hem De Haas I,90-93.

Werk

  • De bijbelsche geschiedenis ten dienste van het catechetisch onderwijs, Leiden (D. Donner) 1881
  • Eenvoudig onderricht in de bijbelsche waarheden, voor catechisatiën, Leiden (D. Donner) 1882

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001