Register Project Neocalvinisme

Confucius (551-479)

Bio

(Khong Hoe Tjoe of Kungfutse) Chinees wijsheidsleraar, ging uit van de samenhang tussen de loop der dingen in de natuur (Ta) en het menselijk gedrag (T). Het begrip T krijgt hierbij een uitgesproken zedelijk karakter: deugd in humane zin.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001