Register Project Neocalvinisme

Cock, Helenius de (1824-1894)

Bio

Nederlands (christelijk) gereformeerd predikant en theoloog, docent aan de Theologische School te Kampen (1854).

Werk

  • Gereformeerde kerkregeering, of Handboek voor leeraars en kerkeraadsleden, benevens de synodale besluiten der Chr. Afg. Geref. Kerk, die thans nog van kracht zijn, Kampen (Van Velzen) 1868
  • Is de leer der absolute predestinatie uitgangspunt of resultaat van de leer der Gereformeerde Kerk? Eene bijdrage ter juiste beoordeeling van de leer der Gereformeerde Kerk, Kampen (Van Velzen) 1868 (Redevoering, uitgesproken op den 14den verjaardag der Theologische School te Kampen)

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001