Register Project Neocalvinisme

Catechismus Romanus (1566)

Populair handboek van de Rooms-Katholieke theologie, bestemd voor de geestelijkheid. Het werd in 1566 volgens besluit van het Concilie van Trente uitgegeven onder paus Pius V, en is later herhaaldelijk herdrukt en in diverse talen vertaald.

De Catechismus bevat vier delen: een verklaring van de Twaalf Artikelen, van de sacramentsleer, van de Tien Geboden, en van het gebed, in het bijzonder het Onze Vader.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001