Register Project Neocalvinisme

Capadose, Abraham (1795-1874)

Werk

  • De bekeering van Dr. A. Capadose, Portugeesch Israëliet, uitgegeven door het Genootschap der Vrienden van Israël te Neufchâtel. Uit het Fransch vertaald door M.J. Chevalier, vermeerderd met een voorrede van A. Capadose, Kampen (J.H. Kok) 19206

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001