Register Project Neocalvinisme

Bruin, Pieter Johannes Marie de (1868-1946)

Bio

Nederlands Christelijk gereformeerd predikant en docent aan de Theologische School van de Christelijke Gereformeerde Kerk. De Bruin studeerde eerst (1889) aan de Theologische School te Kampen, maar kon niet instemmen met de Vereniging met de Nederduits Gereformeerde Kerken (1892). Verder opgeleid door ds Johannes Wisse werd hij door de C.G. synode te Utrecht 1893 toegelaten als predikant, eerst in algemene dienst (1893), later te Apeldoorn (1895).

Van 1905-1938 was De Bruin docent aan de Theologische School. Zijn eigen vakken waren die van de ecclesiologische groep, maar hij heeft in de loop van de jaren alle theologische vakken gedoceerd. Vgl. over hem De Haas IV,111-112.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001