Register Project Neocalvinisme

Appelius, Johannes Conradus (1715-1798)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant, diende na studie te Groningen de gemeenten te Jukwerd (1738), Appingedam (1742), Uithuizen (1744) en Zuidbroek en Muntendam (1751). Vgl. over hem BLGNP I,32-34.

Werk

  • Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nvttigen dienst den voornamen inhovd en het regt gebrvik van ’t evangelie, eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen, Te Groningen, by Ivrien Spandaw . . ., 1759
  • De Herformde leer van den geestelyken staat der menschen, van ’t werk des Geests, van ’t gelove, het Genadeverbond, de Kerke, de Sacramenten, den Kinderdoop, en andere gewigtige waarheden, verklaard, bewezen en verdedigd tegen gevaarlyke misvattingen en hooggaande beschuldigingen. Behelzende mede een nader betoog van den Brief aan N. N., zijnde het laatste dat de Opsteller over dit geschil zal schrijven, door Johannes Conradus Appelius. Te Groningen, by de Wed. J. Spandaw, 1769 bibliotheek K.S.
  • Vervolg van Aanmerkingen over ’t regt gebrvik van ’t evangelie, eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Te Groningen, by de Wed. J. Spandaw, 1762
  • Zedig en vrymoedig onderzoek van twee gewigtige vragen welke een genaamd Ad. Philekkleesius heeft bepleit en voorgestelt. Namelyk of een onergerlyk onbegenadigde vryheid heeft, om het H. Avondmaal te gebruiken. En of de ledematen der kerke, schoon onbegenadigd, niet waarlijk bondgenooten zyn . . . Uitgegeven tot nodige onderrigting der eenvoudige, Te Groningen, by de wed. I. Spandaw . ., 1763

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001