„Geen duimbreed”!

Kampen (J.H. Kok N.V.) 1936

Titel/Woord vooraf

1. De beslissing der Amsterdamsche synode

2. De Amsterdamsche en de Middelburgsche besluiten

3. Betrad „de kerk” het „terrein” der politiek?

4. Het onchristelijk karakter der N.S.B. in haar eerste optreden

5. Idee-filosofie in Brochure III

6. Hegeliaansche evolutie-gedachten in Brochure III

7. „Continuïteit” en „Discretie” volgens Brochure III

8. Onchristelijk humanisme in Brochure III

8. De vervallen-verklaring van Brochure III geen acte van bekeering

9. Opium voor het godsdienstige volk

10. Opium voor allerlei wel en niet godsdienstig volk

11. Afgeleide principes der N.S.B., vallende onder direct kerkelijke aandacht

12. De C.D.U., een organisatie zonder christelijken grondslag

13. Prijsgeving van het beginsel der „christelijke politiek”

14. Motiveering van die prijsgeving

15. Enkele afgeleide principes der C.D.U., vallende onder direct kerkelijke aandacht

16. Besluit


overzicht

boeken en brochures