Register Project Neocalvinisme

Wittewrongel, Petrus (1609-1662)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant, diende na studie te Leiden de gemeenten te Renesse (1632), Zierikzee (1636) en Amsterdam (1638). Hij stond onder invloed van Engelse puriteinse auteurs en richtte zich op de bevinding en praktische uitwerking van zijn gereformeerd geloof. Vgl. over hem BLGNP IV,461-462.

Werk

  • Oeconomia Christiana ofte Christelicke huys-houdinghe. Vervat in twee boecken. Tot bevoorderinge van de oeffeninge der ware Godtsaligheydt in de bysondere huys-ghesinnen. Naer den regel van het suyvere woort Godts te samen-gestelt, t’Amsterdam. Voor de weduwe van Marten Jansz. Brant, en Abraham van den Burgh . . ., 1661

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001