Register Project Neocalvinisme

Winkel, Aalt Berthus te (1880-1939)

Bio

Nederlands hervormd predikant, diende na studie aan de Universiteit te Utrecht de gemeenten te De Meern (1905), Arnhem (1910) en ’s-Gravenhage (1916).

Te Winkel was vele jaren voorzitter van de Confessioneele Vereeniging en redacteur van het Hervormd Weekblad De Gereformeerde Kerk; samen met Th.L. Haitjema was hij redacteur van Onder Eigen Vaandel (1926-); hij was medeoprichter van de vereniging Kerkherstel. Vgl. over hem BLGNP I,432.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001