Register Project Neocalvinisme

Wilde, Jacob Adriaan de (1879-1956)

Bio

Nederlands jurist en politicus. Van 1920-1949 vice-voorzitter van het Centraal Convent van de Antirevolutionaire Partij. Tussen 1918-1933 was hij lid v/d Tweede Kamer en wethouder te ’s-Gravenhage. In 1933 werd hij minister van Binnenlandse Zaken en in 1937 van Financien. In 1939 trad hij af.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001