Register Project Neocalvinisme

Wellhausen, Julius (1844-1918)

Bio

Duits luthers oriëntalist, exegeet en historicus, studeerde in Göttingen en doceerde er als Privatdozent (1870); vervolgens was hij hoogleraar oudtestamentica te Greifswald (1872), en hoogleraar semitische talen te Halle (1882), Marburg (1885) en Göttingen (1892-1913). Zijn hypothese over de datering van diverse bronnen in het Oude Testament had grote invloed. Ook als arabist en islamist en, in zijn laatste jaren, als nieuwtestamenticus leverde hij invloedrijk werk. Vgl. over hem BBKL XIII,716-727.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001